Žymūs žmonės

2015.01.11

Karolis PUKEVIČIUS

(1885 – 1957) Muzikinio gyvenimo Mažeikiuose pradininkas-pirmasis Mažeikių chorų vadovas, vargonininkas, pedagogas, vienas iš pirmojo lietuviško vakaro Mažeikiuose organizatorių. Daugiau kaip 50 metų K.Pukevičius išdirbo Mažeikių […]
2015.01.11

Stasys LIČKŪNAS

(1884 – 1944) Mažeikių muziejaus įkūrėjas, kraštotyrininkas, žurnalistas. Nuo 1928 m. rugsėjo 11 d. jis buvo gimnazisto Vl. Pūnio įkurtos Senovės Pažinimo Mėgėjų Kuopelės (SPMK ) […]
2015.01.11

Aleksandras VAIČKUS

(1892 – 1963) Mažeikių bibliotekos įkūrėjas, kultūros, visuomenės veikėjas. Dalyvavo chorinėje veikloje, vaidino spektakliuose. Vienas iš iniciatorių įkurti Šaulių sąjungos Mažeikių skyrių. 1922 įkūrė centralinį knygyną, […]
2015.01.11

Juozas VAIČKUS

(1885 – 1935) Lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjas, aktorius, režisierius, Mažeikių lietuviško kultūrinio gyvenimo pradininkas. 1905 m. birželio 29 d. J. Vaičkus organizavo pirmąjį lietuvišką vakarą Mažeikiuose, […]
2015.01.11

Jonas MOTUZAS

(1864-1929) Pirmasis Mažeikių krašto fotografas, knygnešys, Mažeikių burmistras. Fotografo veiklą Mažeikiuose pradėjo 1898m. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, J.Motuzas tapo miesto burmistru (1921-1923 m.).
Skip to content