Rašytojos Marijos Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos memorialinis muziejus
Pirmadienis – poilsio diena
Antradienis –9.00-17.00 val.
Trečiadienis – 9.00-17.00 val.
Ketvirtadienis – 9.00-17.00 val.
Penktadienis – 9.00-17.00 val.
Šeštadienis –9.00-16.00 val.
Sekmadienis – poilsio diena

Ekspozicijų salės lankytojams atrakinamos likus 10 min. iki darbo pradžios. Likus iki darbo dienos pabaigos ne mažiau kaip 15 min. lankytojai į ekspozicines sales neįleidžiami.

Švenčių dienų išvakarėse muziejaus lankymas sutrumpinamas viena valanda.


Dariaus ir Girėno g. 2, Židikai, LT-89442 Mažeikių r.

Tel. +370 (443) 43 310 ;

Mob. +370 692 60341.

Muziejaus ekspozicijų ir parodų lankymas

  • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams; aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams; profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams; nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų); nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams:  1,00 €.  (Lengvata taikoma tik lankytojui pateikus teisę į ją patvirtinantį dokumentą.)

  • suaugusiesiems:  2,00 € 
  • ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų globos namų auklėtiniai; asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintieji asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni; Lietuvos muziejų darbuotojai; Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; grupės vadovas, lydintis į renginį (temines edukacines programas, ekskursiją po muziejų ir kt.) 10 ir daugiau asmenų, muziejų lanko nemokamai.  (Lengvata taikoma tik lankytojui pateikus teisę į ją patvirtinantį dokumentą.)
  • didelės šeimos bilietas (2 suaugusieji + 1-3 nepilnamečiai vaikai) 5,00
  • mažos šeimos bilietas (1 suaugusysis + 1-3 nepilnamečiai vaikai) 3,00 

Lankytojams pageidaujant, muziejaus prižiūrėtoja palydės prie rašytojos kapo Židikuose ir įleis į koplyčią.

 

Ekskursijos vadovo paslaugos muziejuje

  • iki 10-ies asmenų grupei: 3,00 €
  • 11-20 asmenų grupei: 5,00 
  • 21-30 asmenų grupei: 7,00 € 
  • nuo 31 asmens: 9,00 €

Edukaciniai užsiėmimai
Fotografavimas ekspozicijoje ar parodoje

Filmavimas, fotografavimas muziejaus ekspozicijose ar parodoje: 10,00 €  (komerciniais tikslais)


Rašytoja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana

Rašytoja Marija Pečkauskaitė–Šatrijos Ragana

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos memorialiniame muziejuje ekspozicija prasideda nuo informacijos,  supažindinančios su dvarininkaitės vaikyste, jaunystės metais, rodomos jos šeimos narių ir draugų nuotraukos, dokumentai  ir užrašai iš bitininkystės kursų Varšuvoje, išlikę autentiški daiktai.

Kita vitrina skirta studijų Šveicarijoje ir pedagoginės praktikos  Marijampolės mergaičių progimnazijoje dokumentinei medžiagai. Šiuo laikotarpiu M. Pečkauskaitė išgarsėja kaip rašytoja, krikščioniškosios pedagogikos skleidėja ir puoselėtoja, ne tik straipsniais, bet ir tiesioginiu darbu įrodanti auklėjimo svarbą mokymo procese.

Antrame kambaryje – daiktai, liesti ir naudoti Marijos Pečkauskaitės, paskutinius penkiolika gyvenimo metų praleidusios Židikuose. Baldai ir instrumentas, puošęs klebonijos interjerą, rašomasis stalas, prie kurio sukurta garsioji apysaka „Sename dvare“, išverstos pedagogikos knygos.

 Židikuose garsėjusi ne tiek savo kūriniais, kiek begalinio gerumo širdimi ir altruizmu, rašytoja kiekvieną žmogų stengdavosi pavaišinti bent arbatos puodeliu. Bufete išdėlioti stalo įrankiai, indai tarsi dar tebedvelkia tuo šiltumu ir nuoširdumu. Šalia – vitrina su rašytojos asmeniniais daiktais, jos surinktomis gamtos keistenybėmis, gautais suvenyrais. Visą gyvenimą akcentuotas Marijos Pečkauskaitės gilus tikėjimas Dievu kukliai parodomas keliomis maldaknygėmis, rožančiais, giesmynėliais, prie kojų – suolelis atsiklaupti.

Stenduose ant sienų trumpai paminimi tie, kurie buvo šalia rašytojos. Artimiausi – sesuo Sofija Pečkauskaitė ir kunigas Kazimieras Bukontas; kolegė mokytoja – Janina Kairiukštytė – Tumėnienė; draugai – Pijus Bielskus ir seserys Martišauskaitės; buvę mokiniai – Gabrielė Sakelytė –  Vaitkevičienė, Antanas Kazakauskas, Kazimiera Rubinaitė. Rašytojos pradėtus kultūros puoselėjimo darbus tęsė Klemensas Arlauskas ir Petras Spurgana. Jos širdies gailestingumo išgydytųjų vardu kalba Petronelė Andriekutė. Supažindinama su rašytojos įvairiapuse veikla Židikuose paskutiniaisiais gyvenimo metais.

Ekspoziciją užbaigia rašytojos asmeniniai baldai: komoda,  rankdarbių stalelis, kėdė. Knygų spintoje rodomos rašytojos leidybinio kelio, kuris prasidėjo Užvenčio dvaro alėjose ir atvedė į mažą kambarėlį Židikų klebonijoje, liudininkės – knygos, spausdinamos iki šių dienų.

Lankytojus išlydi Šatrijos Raganos pomėgį keliauti primenantis lagaminas ir kiti kelionių atributai.

Rašytojos Šatrijos Raganos muziejaus ekspozicija

Parengė  muziejininkė Jūratė Miliauskytė

Nuotr. L. Petraitienės

 

Skip to content