Mažeikių muziejaus istorija

1928 m. S. Ličkūnas savo namo (Kankinių g. 18, dabar tai Mindaugo g. 32) kambaryje įkūrė Mažeikių muziejų, kuris veikė iki 1931 m.

1928 m. S. Ličkūnas savo namo (Kankinių g. 18, dabar tai Mindaugo g. 32) kambaryje įkūrė Mažeikių muziejų, kuris veikė iki 1931 m.

Mažeikių muziejus įkurtas 1928 m. Jame saugomi ir eksponuojami Žemaitijos krašto archeologijos, etnografijos, profesionalių dailininkų darbų ir liaudies meno rinkiniai. Steigėja – Mažeikių rajono savivaldybė.

Muziejaus įkūrėjas ir ilgametis vadovas – mokytojas Stasys Ličkūnas. Tai kultūrai ir krašto tyrinėjimams pasišventęs žmogus, viena ryškiausių asmenybių Mažeikiuose tarpukario metais. Muziejui S. Ličkūnas vadovavo iki 1944 m. Jis lankė visus apskrities archeologinius paminklus, ardomuose senkapiuose vykdė žvalgomuosius tyrimus, rezultatus skelbdavo spaudoje. Tuo laikotarpiu S. Ličkūnas buvo ir savotiškas Mažeikių apskrities metraštininkas, savo publikacijas spausdinęs įvairiuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose. Muziejinės vertybės pradžioje buvo kaupiamos S. Ličkūno namuose, vėliau nuomojamose patalpose Bažnyčios gatvėje.

1934 m. pastačius Juozo Tumo-Vaižganto pradžios mokyklą, muziejus įkurtas šio pastato mansardoje. Ten įrengtos nuolatinės ekspozicijos, vykdavo parodos.

1934-1955 m. Mažeikių muziejus buvo įsikūręs Juozo Tumo-Vaižganto pradžios mokyklos (dabar Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla) mansardoje.

1934-1955 m. Mažeikių muziejus buvo įsikūręs Juozo Tumo-Vaižganto pradžios mokyklos (dabar Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla) mansardoje.

Muziejaus priežiūrai ir plėtrai nuolat trūko lėšų, todėl 1937 m. etnografijos, archeologijos rinkiniai perduoti Vytauto Didžiojo kultūros muziejui – su sąlyga, kad bus eksponuojami Mažeikiuose.

Okupacijos laikotarpis sustabdė muziejaus veiklą. Ypatingai muziejus nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais: vokiečių kariuomenei užėmus mokyklos patalpas, muziejus buvo iškeltas į miesto savivaldybės patalpas. Perkraustymo metu dingo 80 proc. vertybių.

Pasibaigus karui muziejus vėl perkeltas į senąsias patalpas. 1945 m. čia pradėjo veikti atkurtos ekspozicijos.

Pirmuoju atkurto muziejaus direktoriumi tapo J.Striška, įsteigtas pirmasis mokslinio bendradarbio etatas (muziejininko) Algirdui Gedvilui, kuris vėliau įkūrė aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus memorialinį muziejų Viekšniuose. Vėliau Mažeikių muziejuje direktoriavo Baranauskas (vardas nežinomas), Juozas Juozapavičius, Bronius Vilimas, Juozas Nagius, Vaclovas Mačius. 1967-2014 m. muziejaus direktore dirbo archeologė Adelė Pušinskaitė-Cholodinskienė.

1955-1993 m. muziejus veikė Laisvės g. 33 / Pergalės g. 13 (dabar Vasario 16-osios g.) esančio pastato pirmame aukšte.

1955-1993 m. muziejus veikė Laisvės g. 33 / Pergalės g. 13 (dabar Vasario 16-osios g.)

1955 m. užsidegus mokyklos pastatui sudegė beveik visi muziejaus eksponatai, kitos vertybės. 1958 m. naujose patalpose Laisvės g. 33 / Pergalės g.13 lankytojams vėl buvo atvertos ekspozicijos. 1968-1988 m. muziejus priklausė Telšių „Alkos“ muziejui – buvo jo filialas, o 1989 m. Kultūros ministerijos sprendimu atskirtas nuo Telšių kraštotyros muziejaus tapo Mažeikių kultūros skyriaus padaliniu. 1992 m. muziejui skirtos Mažeikių vaikų muzikos mokyklos priestato patalpos, adresu V.Burbos g. 9. 1994 m. vasario 16 d. muziejus persikėlė į rekonstruotą priestatą. Tų pačių metų sausio 1 d. Mažeikių rajono valdybos potvarkiu muziejus atskirtas nuo Mažeikių kultūros skyriaus ir tapo savarankišku rajono valdybos padaliniu.

1053 kv. m ploto muziejaus patalpose įrengtos nuolatinės kraštiečio dailininko Alfonso Dargio, istorijos ir gamtos ekspozicijos. Lankytojams susipažinti su muziejaus fonduose saugomais pavieniais eksponatais ir jų kolekcijomis ruošiamos keičiamosios parodos, organizuojami dailininkų plenerai, simpoziumai, konferencijos, edukacinės programos, vykdomos daugiadienės ekspedicijos po Mažeikių rajoną, rengiami projektai.

1994 m. vasario 16 d. įvyko muziejaus atidarymas rekonstruotame priestate.

1995 m. muziejus pradėjo bendradarbiauti su Lenkijos Respublikos Plocko miesto Mazovijos muziejumi. Tradiciškai kasmet rengiamos Vilniaus dailės akademijos meno dienos, Mažeikių dailės mokyklos mokinių darbų parodos. 1995 m. išleistas pirmasis „Muziejaus naujienų“ numeris, kuriame aprašyti svarbiausi muziejaus įvykiai. Vėliau pasirodė ir pirmasis neperiodinis „Muziejaus naujienų“ priedas „Kaukelis“, skirtas mokiniams. 2009 m. dienos šviesą išvydo leidinukas „Krežis“, kuriame supažindinama su muziejuje vykdomomis edukacinėmis programomis.

Mažeikių muziejus 1994-2013 m. (iki rekonstrukcijos), adresu V.Burbos g. 9.

Mažeikių muziejus 1994-2013 m. (iki rekonstrukcijos), adresu V. Burbos g. 9.

2005 m. muziejuje įrengta nuolatinė ekspozicija „1945-1953 metų rezistencinis pasipriešinimas buvusioje Mažeikių apskrityje“.

2011 m. Mažeikių muziejuje atidaryta nauja ekspozicija „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“, pristatyti šiai parodai skirti leidiniai. Tai Vilniaus dailės akademijos mokslininkų, dailininkų, dizainerių kartu su Mažeikių muziejaus kolektyvu įgyvendintas šiuolaikinis ir sąveikinis meninis – mokslinis projektas.

2013 m. Mažeikių muziejus uždarytas rekonstrukcijai ir laikinai persikėlė į V.Kudirkos g. 6 esantį pastatą.

muz-svetainei

Mažeikių muziejus (V. Burbos g. 9) 2015 m. po rekonstrukcijos darbų

2014 m. ilgametei muziejaus direktorei Adelei Cholodinskienei pasitraukus iš einamų pareigų Mažeikių rajono savivaldybės organizuotą konkursą laimėjo ir muziejui vadovauti pradėjo Vaidotas Balzeris.

2015 m. spalio 2 d.  po rekonstrukcijos  Mažeikių muziejus atvėrė duris lankytojams.

2016 m. sausio 28 d. Latvijos Respublikos Bauskės mieste buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Mažeikių ir Bauskės muziejų. Šia sutartimi muziejų kolektyvai įsipareigojo keistis parodomis, dalintis darbo patirtimi, teikti profesines konsultacijas muziejininkams, kurti bendrus projektus, bendradarbiauti vykdant įvairias muziejines programas ir reklamuoti abiejų muziejų veiklą.

2017 m. atliktas Mažeikių muziejaus padalinio Rašytojos Šatrijos Raganos memorialinio muziejaus fasado remontas, atnaujinta ekspozicija. 2018 m. prie muziejaus pastatytas ir pašventintas atkurtas Švč. Mergelės Marijos Maloningosios koplytstulpis.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventę Mažeikių muziejus paminėjo įsimintinu renginiu –  2018 m. vasario 15 d. Viekšnių bibliotekoje pristatyta atnaujinta Viekšnių muziejų ekspozicija „Profesoriai Mykolas, Vaclovas, Viktoras Biržiškos“. Lankytojus džiugina sukurta estetiška memorialinė  erdvė, skirta ne vienam įžymiam veikėjui, o visai šeimai.

2018 m. atidaryta nauja Mažeikių muziejaus ekspozicija „Laisvės kovos Mažeikių krašte iki 1954 m.“  Ekspozicijoje sukurta NKVD – MGB tardymo kambario atmosfera, stenduose glaustai pateikiami svarbiausi Laisvės kovų istoriniai epizodai Mažeikių krašte iki 1954 m.: Nepriklausomybės kovų dalyviai, 1941 m. sukilimo įvykiai, pokario ginkluota ir dvasinė rezistencija.

Nuo 2018 m. Mažeikių muziejuje įgyvendintas archeologinių vertybių ir kultūros paveldo pažinimo projektas „Atrask, paliesk ir išgirsk Mažeikių krašto istoriją“. Archeologinė Mažeikių krašto ekspozicija pritaikyta žmonėms, kurie turi regėjimo negalią, kitokių suvokimo problemų. Pagamintos eksponatų, kurie rodomi vitrinose ir yra neprieinami lankytojui, kopijos, kurias dabar galima liesti. Visi muziejaus lankytojai sužino apie eksponato dydį, faktūrą, formą ir netgi dėvėjimo vietą ant žmogaus kūno, nes pagamintos kopijos  demonstruojamos ant manekenų: žiedas ant piršto, segė – ant krūtinės, apyrankė – ant riešo ir t.t. Prie eksponatų kopijų taip pat yra pateikti tekstai Brailio ir reginčiųjų raštu, lietuvių kalba. Mažeikių muziejus renkasi kryptį,  tapti kuo atviresniu neįgaliesiems lankytojams.

2020 m. pristatytas filmas „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“. Filmas skirtas įamžinti Mažeikių krašto kapinynų tyrinėjimus, atrastas archeologines vertybes ir pirmąjį Mažeikių vietovardžio paminėjimą rašytiniuose šaltiniuose. Siekdami mažinti socialinę atskirtį, filmą išvertėme į gestų kalbą, dabar informacija pasiekiama ir klausos negalią turintiems lankytojams. Projektą „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“ rėmė Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė ir Optika Vizija.

EKSPOZICIJOS MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS STRUKTŪRINIUOSE PADALINIUOSE

VIEKŠNIUOSE

  • brolių Mykolo, Vaclovo, Viktoro Biržiškų memorialinė ekspozicija (Biržiškų šeimos baldai, knygos, dokumentai, nuotraukos);
  • aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus memorialiniame muziejuje eksponuojamas „garlėkio“ maketas, Lietuvos aviacijos istoriją atskleidžiančios nuotraukos, paveikslai, knygos, filatelijos kolekcija.
  • Viekšnių pirmosios vaistinės muziejaus rinkinys, kurį sudaro vaistinėje dirbusių farmacininkų bei jų šeimų narių asmeniniai daiktai, baldai, dokumentai, vaistams gaminti naudoti prietaisai, įrankiai, indai, apskaitos knygos, receptai, vaistiniai preparatai, vaistinė žaliava.

ŽIDIKUOSE

  • Rašytojos ir labdarės Šatrijos Raganos memorialinis muziejus, kuriame eksponuojami autentiški rašytojos ir jos artimiausių žmonių daiktai bei muziejininkų surinkta medžiaga.

1996-2014 m. Mažeikių muziejui priklausė Renavo parkas ir jame išlikę rūmai su dvarų kultūros ekspozicija, kilnojamosiomis parodomis.

1971-2014 m. Pievėnų kaimo sodyboje veikė skulptoriaus Broniaus Pundziaus ekspozicija.

Parengė muziejininkė Aldona Butkuvienė

Skip to content