Leidiniai

Muziejaus leidiniai parsisiuntimui

Muziejuje vienas vertingiausių turtų – mokslinio archyvo bylos. Jose sukaupta muziejininkų nuoširdžiai rajone surinkta ir paruošta moksliniam tyrimui medžiaga – tikrasis išliekamasis informatyvus palikimas! Šiai dienai įregistruotų ir saugomų bylų priskaičiuojama 825 vienetai. Pirmoji byla mokslinio archyvo knygoje užregistruota 1970 m.

Muziejuje žurnalų, knygų, laikraščių inventorinimo Nr.1 ir Nr.2 knygose suregistruoti net 3522 spaudiniai. Pirmojo įrašo data – 1955 m. liepos 5 d.

2004 m. buvo peržiūrėti, sutikrinti bei sugrupuoti visi muziejuje esantys spaudiniai. Suregistruoti ir laikraščiai, kurie, guvaus muziejininko Povilo Šverebos dėka, atkeliavo iš Mažeikių rajono laikraščio „Santarvės“ redakcijos. Anot muziejininko Algimanto Muturo, „į muziejų sutempti ant pečių“ laikraščių komplektai nukelia net į 1946 m. Tai „Mažeikių tiesos“, „Komunistinio rytojaus“, „Pergalės vėliavos“ komplektai: suskaityti, aptrinti, pageltę, trupantys, paveikti biokorozijos, bet labai reikalingi… Kaip reikalinga ir muziejininko 2006 m. Algimanto Muturo parašyta knyga „Apie ką kalba cerkvės varpai“. Joje aprašomas Viekšnių stačiatikių cerkvės parapijos gyventojų visuomeninis gyvenimas, švietimas, dvasinis ugdymas, buitis, santykiai su kaimynais lietuviais. O A.Muturo knygos „Tegul geriau gegutė užkukuoja…“ (2006 m.) apie rezistencinį judėjimą Mažeikių apskrityje ir „Žydų pėdsakai Mažeikių žemėje“ (2005 m.) – taip pat praturtino biblioteką. 2014 m. Mažeikių muziejus išleido kraštotyrinę knygą apie Mažeikių rajone praėjusiais šimtmečiais veikusius ir šiandien dar tebesančius vandens malūnus „Malu malu viena…” (autorė muziejininkė Aldona Butkuvienė), kuri taip pat įregistruota bibliotekoje.

Muziejaus bibliotekoje saugomas ir nuo 1995 m. pačių muziejininkų leidžiamo kuklaus leidinėlio „Muziejaus naujienos“ komplektas. Jame buvo pateikiami svarbiausi muziejaus įvykiai: organizuoti renginiai, gauti vertingiausi eksponatai, užrašyti įdomiausi atsiminimai, fiksuoti žymių svečių apsilankymai… Planuotas leisti kas ketvirtį leidinukas, nors ir pakeitęs stilių, maketavimo manierą bei pasipuošęs spalvingomis iliustracijomis – nuo Nr.46 nebebuvo leidžiamas.

Nuo 2006 m. biblioteka pasipildė muziejininkių Jūratės Miliauskytsė ir Raimonda Ramanauskienės sudarytais taikomosios dailės: rankšluosčių, lovatiesių, riešinių–kojinių–pirštinių, patalynės, galvos apdangalų, medinės skulptūros projektiniais rinkinių leidiniais.

Parengė muziejininkė Aldona Butkuvienė


Paskutinį kartą atnaujinta: 2015.01.9 08:55
Skip to content