Profesorių M.V.V. Biržiškų memorialinė ekspozicija


Biržiškų šeimos namas, kuriame įsikūrusi biblioteka ir Profesorių M. V. V. Biržiškų ekspozicija

Biržiškų šeimos namas, kuriame įsikūrusi biblioteka ir Profesorių M. V. V. Biržiškų ekspozicija

Antradienis – penktadienis  9.00 – 17.00 val.

Šeštadienis  9.00 – 16.00 val.

Švenčių dienų išvakarėse muziejaus lankymas sutrumpinamas viena valanda.

Norint apsilankyti ekspozicijoje, būtina išankstinė registracija tel. 8-443 37420.

Galima kreiptis ir tiesiogiai į Viekšnių vaistinės muziejaus darbuotojus, Tilto g. 3.

Bažnyčios g. 6, Viekšniai, Mažeikių r., LT-89491

Tel. +370 (443) 37 420

Ekspozicijos lankymo bilieto kaina įskaičiuota į Viekšnių vaistinės muziejaus bilieto kainą.


 EKSPOZICIJA

 

Tai visai Biržiškų šeimai skirta ekspozicija, įkurta (2008 m. atstatytame) gyvenamajame jų šeimos name. Pastate šiuo metu yra įsikūrusi miestelio biblioteka. Du kambariai skirti muziejaus ekspozicijai.

Lankytojai pirmiausiai patenka į kambarį, kuris anksčiau tarnavo profesorių tėvui gydytojui Antanui Biržiškai kaip jo darbo kabinetas. Čia galima pamatyti išlikusį jo asmeninį darbo stalą su krėslu. Stendai supažindina su Biržiškų giminės genealogija, su Biržiškų šeimos gyvenimu Viekšniuose, su būsimų profesorių mokslo metų laikotarpiu Šiaulių berniukų gimnazijoje.

Antrajame kambaryje, kuris anksčiau priklausė daktaro Antano Biržiškos padėjėjai ir Biržiškų šeimos auklei, svarbiausias dėmesys skiriamas Mykolui Biržiškai, kaip Lietuvos Vasario 16-osios nepriklausomybės akto signatarui. Terminale esantys dokumentai, nuotraukos, knygos, mediateka pasakoja apie tris Kauno Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojus – profesorius:

Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, apie 1934 m.

Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, apie 1934 m.

  • Mykolą Biržišką – literatūros istoriką, tautosakos tyrinėtoją, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą;
  • Vaclovą Biržišką – bibliografą, kultūros istoriką, „Lietuviškos enciklopedijos“ rengėją, lietuvių rašytojų biografijų rinkinio „Aleksandrynas“ autorių;
  • Viktorą Biržišką – inžinierių, matematiką, daugelio vadovėlių aukštosioms mokykloms autorių.

Ši ekspozicija skirta visų trijų brolių, Antano ir Elžbietos sūnų, gyvenimui, veiklai, kūrybai bei nuopelnams Lietuvai atskleisti.

 

Biržiškų paminklo atidarymo iškilmės, 1995-08-25

Biržiškų paminklo atidarymo iškilmės, 1995-08-25

Atminimo vietos

1. Paminklas Biržiškų šeimai (miestelio centrinėje aikštėje). Skulptorius Česlovas Pečiukas, architektas Reginaldas Palukaitis.

2. „Dr. Antano Biržiškos vardo Sveikatos namai“ – gydymo įstaiga. Pastatyti Mykolo Biržiškos iniciatyva, jo lėšomis tėvo atminimui įamžinti.

3. Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia, kurioje buvo pakrikštytas Nepriklausomybės akto signataras Mykolas Biržiška bei du jo broliai.

4. Tėvų (Antano ir Elžbietos Biržiškų) kapas senosiose Viekšnių kapinėse.

5. Viekšnių vaistininkų Aleksandravičių namai (senoji Viekšnių vaistinė-muziejus), kuriuose jie pastoviai lankydavosi.

 

Parengė – Viekšnių muziejų vadovė Danutė Končienė

Skip to content