Henrikas NAGYS

Henrikas NAGYS

(1920-1996)

Poetas, kritikas, literatūros ir dailės publicistas.

Gimė Mažeikiuose, 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1952-1959 m. dirbo „Literatūros lankų“ redakcijoje ir buvo savaitraščio „Nepriklausoma Lietuva“ redaktorius. 2005 m. Mažeikiuose, prie Stoties g. 16 namo, kuriame su tėvais gyveno, H. Nagiui ir jo seseriai poetei Liūnei Sutemai atminti atidengta memorialinė lenta.

Skip to content