Žymūs žmonės

2015.01.11

Konradas KAVECKAS

(1905 – 1996) Dirigentas ir kompozitorius, pedagogas, ilgametis respublikinių dainų švenčių vyriausiasis dirigentas. Mažeikių gimnazijoje muzikos ir chorinio dainavimo mokėsi pas vargonininką Karolį Pukevičių. K. Kaveckas […]
2015.01.11

Česlovas KONTRIMAS

(1902 – 1989) Pedagogas, dailininkas, akvarelistas, tapytojas. 1940-1945 m. dirbo Mažeikių gimnazijoje, 1942-1945 m. vadovavo gimnazijos M. K. Čiurlionio dailės būreliui, išugdžiusiam eilę garsių dailininkų. Surengė […]
2015.01.11

Vladas BURBA

(1891 – 1969) Gydytojas chirurgas, Mažeikių ligoninės kūrėjas ir vadovas. Mažeikiuose išdirbo 42 metus, rūpinosi sveikatos apsauga Mažeikių apskrityje, publikavo straipsnius medicininėje spaudoje, rūpinosi naujos ligoninės […]
2015.01.11

Merkelis RAČKAUSKAS

(1885 – 1968) Mažeikių progimnazijos, vėliau ir pirmasis valstybinės gimnazijos direktorius, klasikinės filologijos profesorius. Jo pastangomis, progimnazijai suteiktas valstybinės gimnazijos statusas, todėl laikomas Mažeikių gimnazijos įkūrėju.
2015.01.11

Marija PEČKAUSKAITĖ- ŠATRIJOS RAGANA

(1877 – 1930) XX a. Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomybės pradžios rašytoja romantikė, pedagogė, labdarė. Užsiėmė aktyvia filantropine ir švietėjiška veikla, gyvendama Židikuose parašė brandžiausius savo kūrinius: […]
Skip to content