Žymūs žmonės

2015.04.17

Henrikas NAGYS

(1920-1996) Poetas, kritikas, literatūros ir dailės publicistas. Gimė Mažeikiuose, 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1952-1959 m. dirbo „Literatūros lankų“ redakcijoje ir buvo savaitraščio „Nepriklausoma Lietuva“ redaktorius. […]
2015.04.17

Pranciškus MEŠKAUSKAS

(1869-1947) Kunigas, pirmasis Mažeikių katalikų bažnyčios kuratas. Visuomeninio gyvenimo Mažeikiuose 1905-1912 m. organizatorius, įsteigė Blaivybės, šv. Kazimiero, Saulės katalikiškas organizacijas, pirmąją lietuvišką „Saulės“ pradžios mokyklą.
2015.04.17

Zinaida NAGYTĖ-KATILIŠKĖ LIŪNĖ-SUTEMA

(1927-2014) Poetė. Gimė Mažeikiuose, 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Eiles pradėjo rašyti 1942 m. Apdovanojimai: Vinco Krėvės literatūros premija už poezijos knygą „Badmetis“, lietuvių rašytojų draugijos […]
2015.04.17

Bronė VALANTINAITĖ-JOKŪBONIENĖ

(1926-2010) Dailininkė, tekstilininkė, grafikė. Gimė Biržuose, bet dar ankstyvoje vaikystėje su tėvais parsikėlė į Mažeikius. 1939-1945 m. mokėsi gimnazijoje, buvo aktyvi M. K. Čiurlionio dailės būrelio […]
2015.04.17

Petras BIMBA

(1887-1935) Mažeikių vidurinės mokyklos, progimnazijos įkūrėjas, direktorius, visuomenininkas. Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių rinktinės kūrimo iniciatorius. Pirmosios Vasario 16-osios šventės, įvykusios Mažeikiuose 1920 m., organizatorius.
Skip to content