Karolis PUKEVIČIUS

Karolis PUKEVIČIUS

(1885 – 1957)
Muzikinio gyvenimo Mažeikiuose pradininkas-pirmasis Mažeikių chorų vadovas, vargonininkas, pedagogas, vienas iš pirmojo lietuviško vakaro Mažeikiuose organizatorių.
Daugiau kaip 50 metų K.Pukevičius išdirbo Mažeikių katalikų bažnyčios vargonininku, organizavo mažeikiškių muzikinį gyvenimą, užsiėmė pedagogine veikla.

Skip to content