Vaistinės muziejuje koncertavo Andrius Vasiliauskas

Vaistinės muziejuje koncertavo Andrius Vasiliauskas

Mokytojo dienos išvakarėse Viekšnių vaistinės muziejuje vyko koncertas „Amžių kaita“. Muzikinius kūrinius čia esančiu vaistininko šeimos pianinu atliko žinomas Lietuvoje fortepijoninės muzikos atlikėjas Andrius Vasiliauskas. Buvo atliekami Maurice Ravel bei tėvo su sūnumi, Juliaus ir Tomo Juzeliūnų, muzikiniai kūriniai. Meile bei ilgesiu ir liūdesiu dvelkė Tomo parašytas kūrinys, pavadintas „Elegija“ tėvui, praėjus keliems metams po jo mirties, jaudinęs klausančiųjų širdis. Nuskambėjo ir pirmą kartą atliekami T. Juzeliūno kūriniai (niekur dar viešai neskambėję), pavadinti „Prieblanda“: Nakties muzika ir Sonata .Džiaugiamės ir dėkojame atlikėjui, kad jis su mumis pasidalino ne tik gyva klasikine muzika, bet ir papasakojo mums apie kūrinius bei jų kūrėjus. Ir, kad teigiamai įvertino muziejuje esantį senąjį pianiną, kuriuo seniau grojo šituose namuose gyvenusios dvi moterys, muzikės, vaistininkų žmonos: Kotryna Kerbedytė-Aleksandravičienė bei Sofija Ueiskytė-Aleksandravičienė, pastaroji, beje, pasak V. Deniušio meno mokyklos direktoriaus V. Lizdenio, šiuo pianinu taip pat yra skambinusi panašios krypties muzikinius kūrinius. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo.

Nuotr. D. Končienės

Skip to content