PROFESIONALIŲ MENININKŲ KŪRINIŲ PARODA

PROFESIONALIŲ MENININKŲ KŪRINIŲ PARODA

2018 m. rugsėjo 13 d. – 2019 m. sausio mėn. Mažeikių muziejuje (V. Burbos g. 9) veikia profesionalių menininkų kūrinių paroda iš Mažeikių muziejaus fondų.

Kviečiame aplankyti!

„Dailininko akys gali įžiūrėti spalvas ir raidyne, ne tiek matymu, kiek vidiniu  jutimu“ 

Česlovas Kontrimas 

 Dailininko Č. Kontrimo kūrinius matome profesionalių menininkų parodoje ir būtent šis menininkas buvo vienas iš pirmųjų dailės vystymosi iniciatorių Mažeikiuose, 1942 metais  įkūręs M. K. Čiurlionio dailės  būrelį. Iš čia ir prasidėjo istorinė būrelio veikla, kurio mokiniai tapo garsūs ir profesionalūs menininkai. M. K. Čiurlionio dailės būrelį lankė: broliai J. Švažas ir K. Švažas, M. Ostrauskas, tekstilininkė B. Valantinaitė-Jokūbonienė, V. Gečas, A. Vilimas, A. Kišonas, P. Gailius, buvęs Mažeikių muziejaus direktorius kraštotyrininkas B. Vilimas, architektas A. Sprindys, garsūs kompozitoriai A.  Klova  ir V. Klova.

Aktyvi būrelio veikla įėjo į istoriją, nes tik kūrybingų mokinių dėka buvo surengtos ir pirmosios dailės parodos Mažeikiuose. 1942 m. gegužės 1 dieną pirmoji dailės būrelio paroda, kurioje darbai buvo be rėmų ir neįstiklinti, centre kabėjo M. Ostrausko juodu pieštuku atliktas M. K. Čiurlionio portretas, tapęs būrelio simboliu. Č. Kontrimo prisiminimuose rašoma, kad paroda sužavėjo Mažeikių miesto gyventojus. Parodos fotografijų pažiūrėti negalime, bet keletas šių menininkų kūrinių šiandien puošia muziejaus erdves.

Šiais metais, kai Mažeikių muziejus švenčia 90-metį, mes galime perversti istorijos lapus ir džiaugtis savo kraštiečių dailininkų pasiekimais, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šiandien Mažeikių muziejaus fonduose yra 2000 dailės kūrinių, tarp kurių ir dailės būrelio narių kūryba. Profesionalių menininkų paroda iš Mažeikių muziejaus fondų skirta pristatyti ir atskleisti kūrybinius skirtumus ir panašumus. Šioje parodoje eksponuojama daugiausia tapyba, nors daugiausia Mažeikių muziejaus fonduose grafikos darbų. Fonduose saugomi 363 grafikos kūriniai. Viena didžiausių kolekcijų – A. Dargio, kurioje 33 tapybos ir 57 grafikos darbai. Profesionalių tapytojų – 179 kūriniai, iš kurių didžiausios  V. Lisaičio ir F. Linčiūtės-Vaitiekūnienės kolekcijos. Keramikos fonduose saugomi 23 autorių kūriniai, iš kurių didžiausia G. Jacėnaitės  darbų kolekcija.

Mažeikių muziejus dėkoja visiems, ne tik meninių kūrinių autoriams, bet ir jų artimiesiems, kurie patiki kultūrines vertybes saugoti muziejui. Kviečiame skirti truputį savo brangaus laiko ir susipažinti su dailės šakų įvairove, kūrybine menininko laisve, pažinti istoriją ir paskaityti spalvas.

 Kultūrinės veiklos vadybininkė L. Petraitienė

Skip to content