Pristatyta Pijaus Poškaus knyga

Pristatyta Pijaus Poškaus knyga

Kovo 10 dieną Mažeikių muziejuje įvyko Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininko, lakūno, inžinieriaus, Pijaus Poškaus knygos „Turi būti paleistas… Kapitonas Steponas Darius Lietuvos karo aviacijoje 1922-1927 m.” pristatymas ir diskusija. Vakarą pradėjo Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblis „Bros“. Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris pasveikino visus susirinkusius. Po laudacijos – įžanginio žodžio, prie apvaliojo stalo buvo pakviesti diskusijos dalyviai: knygos autorius Pijus Poškus, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Remigijus Jokubauskas, „Plieno sparnų“ garbės ženklo kavalierius, akrobatinio skraidymo sporto meistras, karo lakūnas, muziejininkas, dimisijos majoras Eugenijus Raubickas. Diskusijoje taip pat dalyvavo ir tuo pačiu moderavo, Lietuvos Aviacijos muziejaus direktorius Mindaugas Kavaliauskas. Po knygos pristatymo, autorių pasveikino Mažeikių rajono meras Vidmantas Macevičius, Endriejavo ir Judrėnų parapijų klebonas Robert Romanovski, susirinkę aviacijos entuziastai, draugai ir artimieji.

Nuotr. V. Ramanausko

Skip to content