Nuo tos dienos praėjo 25 metai…

Nuo tos dienos praėjo 25 metai…

2016 metų sausio mėnesio 12 dieną 17 val. mažeikiškiai rinkosi į  prisiminimų vakarą muziejuje „Sausio 13-oji Mažeikiuose“, skirtą Laisvės Gynėjų Dienos 25 metų sukakčiai paminėti.
Vakaras prasidėjo eilėmis Laisvės gynėjams, kurias deklamavo pati autorė Janina Butnorienė. Po žuvusiųjų už laisvę pagerbimo tylos minute  ir nuskambėjus Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių muzikiniam kūriniui, buvo uždegtos simbolinės žvakės.
14-os degančių žvakių šviesoje  Mažeikių Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įkūrėja Irena Ruginienė pasidalijo prisiminimais apie mažeikiškių vykimą į Vilnių budėti ir ginti svarbiausius Lietuvos valstybinius objektus, apie tas nerimastingas dienas Vilniuje, kurias ji praleido tuomet būdama Sąjūdžio Seimo nare, akcentavo, kad kova už laisvę tęsiasi ir šiandien kiekvieną dieną ir paliečia kiekvieną mūsų.
Tuometinis rajono Vidaus reikalų skyriaus milicijos viršininkas Česlovas Čyžas, dabar LR Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas – sekretorius,  papasakojo apie pakankamai sudėtingą situaciją  tuometiniame internacionaliniame Mažeikių rajone, apie pareigūnų lojalumą nepriklausomai Lietuvos valstybei ir jų priesaiką 1991 metų liepos mėn įkurtai Lietuvos policijai.
1990 – 1995 metais ėjęs  Mažeikių tarybos pirmininko pareigas, dabar mero patarėjas Vygandas – Povilas Ostrauskis papasakojo apie valstybinių institucijų veiksmus rajone tomis lemtingomis respublikai  dienomis, apie anuomet priimtus sprendimus siekiant užkirsti kelią įvairioms provokacijoms ir galimai karinei sovietų armijos agresijai.
Kaip buvo pasiruošę, jeigu prireiktų iš Mažeikių teikti informaciją regionui, užėmus  Vilniaus ir Kauno televizijų ir radijo studijas, prisiminė ir kelis video reportažus pademonstravo tuometinės Mažeikių televizijos stoties viršininkas, vietinės televizijos įkūrėjas Gintautas Alekna ir lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška.
Pasidalinti prisiminimais ir išsakyti  savo nuomonę panoro buvusi Mažeikių Persitvarkymo Sąjūdžio tarybos  pirmininkė Jadvyga Bičkuvienė.
Apie pokario rezistentų kovų svarbą laisvės  įtvirtinimui  kalbėjo Alfonsas Degutis.
Buvusi kultūros centro direktorė Krista Kinčienė pasakojo apie kultūros  darbuotojų  pagalbą tomis šaltomis sausio naktimis budėjusiems prie centrinio pašto.
Užgesus žvakių šviesai ir nuskambėjus  muzikai, renginio dalyvius šildė šalia muziejaus liepsnojantis Laisvės laužas ir jaunųjų šaulių arbata.

Nuotr. V.Ramanausko, A.Butkuvienės

 

Skip to content