Dizaineris Vilius Puronas pristatė jubiliejinę parodą

Dizaineris Vilius Puronas pristatė jubiliejinę parodą

Penktadienio pavakarę mažeikiškiai Mažeikių muziejuje turėjo progą susitikti su šiauliškiu, ilgamečiu vyriausiuoju Šiaulių miesto dailininku, Vilniaus gatvės – pėsčiųjų bulvaro – autoriumi Viliumi Puronu. Šiuo metu muziejuje veikia paroda, skirta garsaus dizainerio 70-mečiui. Sukaktuvininkas, kartu su bendraminčiu, Šiaulių NVO prezidentu Antanu Jasudavičiumi atvyko šios parodos pristatyti.

Įdomu buvo klausytis kaip sovietiniais laikais buvo įgyvendinamas unikalus pėsčiųjų bulvaro projektas, sugebėjimas išlaviruoti nuo vyravusių ideologinių klišių. Deja, bet šiais laikais vykdant bulvaro renovaciją kyla pavojus, kad kai kurie esminiai akcentai gali būti sunaikinti. Jubiliatas V.Puronas kunkuliuoja nuo įdėjų, siekių įgyvendinti naujus sumanymus. Tarkim istorinis faktas, apie JAV vieno cento kūrėją Šiauliuose  1871 m. gimusį  V. Baranauską-Brener, išsirutuliojo į meninį akcentą „Ak centas“- daug kartų padidintą monetos kopiją. Reikėjo tik matyti garbaus dizainerio veidą, kai jis kalbėjo apie šio cento milijoninius tiražus ir sauso istorinio fakto meninės realizacijos peripetijas. Tokių istorinių faktų,  jų įgyvendinimo skulptūrinio dizaino priemonėmis yra daugybė, apie juos ir galėjome pasiklausyti. Tarp kitko, skulptūrinis dizainas – V. Purono sumanymas, kada minimaliomis sąnaudomis statomos sąlyginai nebrangios dizainerio sukurtos skulptūros, akcentai, kuriais siekiama parodyti vietovės savitumą, turistinį patrauklumą. Įvaizdžio kūrimui, Maestro nėra įdėjų šykštuolis, su jomis jis gali dalintis ir su mažeikiškiais. Garbaus dizainerio galvoje kažkas jau kirba žinant faktą, kad popiežiaus, šv. Jono Pauliaus II-ojo šaknys, iš motinos pusės, yra Leckavoje. O ir muziejaus simbolis  – žirgelis, dizainerio manymu, Mažeikių mastu galėtų sulaukti didesnio dėmesio. Dar kiti realizuoti sumanymai, kuriems vis dar neatsiranda vietos, dizainerio nuomone galėtų atsirasti ir Mažeikiuose. Čia ryšius su dizaino Maestro toliau turėtų palaikyti Mažeikių įvaizdžio kūrimo grupė ir žmonės, kuriems rūpi kokiuose Mažeikiuose gyvensim…

 

Nuotr. T.Balčiūnienės, V.Ramanausko

Vyr. muziejininkas Vytautas Ramanauskas

Skip to content