Viekšniuose svečiavosi Biržiškų šeimos palikuonys

Viekšniuose svečiavosi Biržiškų šeimos palikuonys

2018 m. liepos 8 d. Viekšniuose svečiavosi Biržiškų šeimos palikuonys: prof. Mykolo Biržiškos dukters Onos Biržiškaitės-Barauskienės sūnus Vytautas su dukra Ona; dukterys Venta Barauskaitė-Leon ir Danutė Barauskaitė-Mažeika su savo sūnumi Konradu. Mus aplankė ir buvęs Lietuvos susisiekimo ministras Jonas Biržiškis (Mykolo pusbrolio Stanislovo Biržiškio sūnus) su savo broliu.
Viekšnių laikinuose maldos namuose buvo atlaikytos šv. Mišios už Biržiškų giminės mirusiuosius, aplankyti prosenelių kapai ir buvęs Biržiškų šeimos namas su atnaujinta M. V. V. Biržiškų ekspozicija.
Įvyko be galo malonus ir šiltas susitikimas su Biržiškų artimaisiais. Džiaugėsi viešnage ir viekšniškiai, ir svečiai. Netrūko kalbų, prisiminimų, pajuokavimų. Muziejui buvo padovanota vėliava su Biržiškų giminės herbu, keletas nuotraukų ir vaizdo medžiaga.

Susitikimą organizavo Biržiškų draugijos pirmininkė Aušrelė Jadvyga Gurauskaitė. Esame jai be galo dėkingi ir visiems prisidėjusiems. O labiausiai dėkingi Biržiškų artimiesiems, nepagailėjusiems savo laiko ir jėgų aplankyti Biržiškų tėviškę. Mūsų atmintyje išliks šitas susitikimas, leidęs pajusti Biržiškų giminės dvasią.

Tekstas D. Končienės

Nuotr. L. Petraitienės

 

 

 

 

Skip to content