Viekšnių vaistinės muziejuje prasideda kapitalinio remonto darbai. Pasirašyta sutartis.

Viekšnių vaistinės muziejuje prasideda kapitalinio remonto darbai. Pasirašyta sutartis.

2020 m. birželio 8 d. Mažeikių muziejus pasirašė rangos sutartį su UAB „Telšių meistras“ dėl Viekšnių vaistinės muziejaus pastato kapitalinio remonto darbų. Numatyta atlikti šildymo ir elektros sistemų bei tvarkybos darbus.

Projektas įgyvendinamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001“.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis.

Nuotr. V. Ramanausko

Skip to content