VIEKŠNIŲ VAISTINĖS MUZIEJUJE ADVENTO RENGINYS

VIEKŠNIŲ VAISTINĖS MUZIEJUJE ADVENTO RENGINYS

Jau septinti metai iš eilės, kai Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos auklėtiniai su savo mokytojais renkasi Viekšnių vaistinės muziejaus svetainėje advento metu muzikei Sofijai Ueiskytei atminti, kartu kviesdami ir mus pabūti tyliame susikaupime, atitrūkime nuo pasaulio šurmulio ir kasdienių rūpesčių.

Atėjusieji į renginį turėjo galimybę susipažinti su nauja „Kalėdinių atvirukų“ paroda iš Mažeikių muziejaus fondų.

Šių metų koncerte skambėjo tokių autorių, kaip R. Lovland, H. Euke, R. Gliere, Matteo Carcassi, P. Čaikovskij, R. Rodgers kūriniai. Kai kuriuos pianinu atliekamus kūrinius lydėjo smuiko garsai, sklidę iš meno mokyklos auklėtinės Aleksandros Otulak smuiko. Skambėjo gitara, valdoma Fausto Kinčino. Vakaro metu buvo skaitomos ir eilės. Ypač susikaupusi auditorija klausėsi mokytojos Ritos Bacevičienės paruoštos auklėtinės Samantos Bakytės skaitomo Maironio eilėraščio „Vakaras“.

Merginų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Odetos Dargienės, atliko dainą „Skriski skriski Lietuvėle“ Taip pat jos mokinė Samanta Lukošiūtė padainavo lietuvių liaudies dainą „Plaukė pylelė“.

Esame dėkingi mokytojų kolektyvui, taip atsakingai paruošusiam vaikus šiam renginiui, o ypač mokytojai Rasai Lizdenienei, ne tik parengusiai scenarijų, bet ir vedusiai visą renginį.

Dėkojame visiems, atėjusiems ir buvusiems kartu šį advento vakarą.

Tyro jums džiaugsmo Šv. Kalėdų rytą!        

Nuotr. ir tekstas Danutės Končienės

                                                        

Skip to content