„Viekšnių krašto audinių raštai“

„Viekšnių krašto audinių raštai“

Viekšnių I-oios vaistinės muziejuje liepos 31 d. buvo atidaryta paroda, skirta etnografinių regionų metams pažymėti „Viekšnių krašto audinių raštai“. Parodoje buvo išeksponuoti iš Viekšnių krašto gyventojų surinkti, jų namuose dar tebesaugomi senųjų audėjų darbai, bei austiniai darbai iš Mažeikių muziejaus fondų.

Didžiąją ekspozicijos dalį sudaro lovatiesės, mažesniąją – staltiesės, rankšluosčiai, paklodės, įvairūs užtiesimai, skaros, mažų pagalvių užvalkalai.  Viso eksponuojama 24 audėjų 120 darbų. Tarp jų tokių žinomų audėjų, kaip Marija Rupkaitė, Pranė Jankutė, Uršulė Morkevičiutė – Rupkienė, Uršulė Leugminaitė iš Viekšnių, taip pat Uršulė Kateivaitė iš Uogiškių kaimo, Stanislava Miniauskaitė – Draudzikienė iš Gimbetiškių kaimo. Parodos pristatyme dalyvavo dar gyvos dvi audėjos. Viena jų dar tebeaudžia lig šiol, būdama garbaus 85 metų amžiaus  – tai Viekšnių miestelio  gyventoja Birutė Maželytė. Antroji – Ona Stulpinaitė – Erlickienė, taip pat Viekšnių mietelio gyventoja, bet audusi Uogiškių kaime tik iki kol ištekėjo,  išsaugotus savo jaunystės rankų darbus padovanojo muziejui. Jos mama bei dvi  tetos savo laiku garsėjo kaip geros audėjos, iš kurių viena audė sulaukusi garbaus amžiaus, net iki gyvenimo pabaigos,. Dovanų muziejus gavo ir iš Elenos Pranskaitienės bei Birutės Švažienės, kurios padovanojo mums lovatieses.

Nuotr. Algirdo Vilko

Skip to content