Viekšnių I-oios vaistinės muziejuje adventinė popietė

Viekšnių I-oios vaistinės muziejuje adventinė popietė

Š. m. gruodžio mėn.  15 d. Viekšnių miestelio gyventojai buvo pakviesti į vaistinės muziejuje vykusį adventinio  susikaupimo  ir gilesnio pamąstymo  apie žmogaus gyvenimo būtį renginį.  Prisilaikant kasmetės tradicijos, jis buvo skirtas Sofijos Ueiskytės – Aleksandravičienės, pirmosios miestelio muzikos mokytojos, atminimui. Senojo, nuo neatmenamų laikų čia stovėjusio pianino klavišai, atgijo po V. Deniušio meno mokyklos moksleivių pirštais, skleisdami vidinę ramybę nešančius muzikos garsus. Tiesą rašė K. M. Čiurlionis: „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielų stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose…“

Pianinu skambinusias mergaites paruošė meno mokyklos fortepijono klasės mokytojos: Jurgita Kungienė ir Rasa Lizdenienė. Renginį pradėjo ir užbaigė tos pačios meno mokyklos chorinio dainavimo klasės mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Odetos Dargienės. Skambėjo lietuvių liaudies sutartinės, J. Naujalio giesmė „Atskamba balsas iš aukšai“.

Viekšnių gimnazijos tikybos mokytojas Paulius Auryla supažindino visus su adventinio laikotarpio ypatumais, atskleidė keturių advento vainiko žvakių prasmę, padėjo suprasti, kad iš tiesų švenčiame ne Kristaus gimimo dieną, bet patį Kristaus gimimo įvykį. Tai yra šventė, kuria pažymime Dievo apsireiškimą kūne.

Nuotr. J. Kerpauskienės

Skip to content