Vaikų piešinių ir darbelių konkursas „Žemaičio garlėkis – vaikų akimis“

Vaikų piešinių ir darbelių konkursas „Žemaičio garlėkis – vaikų akimis“

Kviečiame Mažeikių rajono darželius, mokyklas, neformaliojo ugdymo įstaigas 2017 m. gegužės 2 d. – birželio 15 d. dalyvauti piešinių ir darbelių konkurse „Žemaičių garlėkis – vaikų akimis“ .

Laukiame piešinių, lipdinių, karpinių ir kitokių darbelių Žemaičio garlėkio tematika Mažeikių muziejuje ir jo padaliniuose. 

Nugalėtojų laukia muziejaus atminimo dovanėlės.

Informacija apie konkursą tel: 8 676 14392, www.mazeikiumuziejus.lt bei el. paštu  a.griskeviciaus.muz@gmail.com

PIEŠINIŲ IR DARBELIŲ KONKURSO

„ŽEMAIČIO GARLĖKIS – VAIKŲ AKIMIS“

NUOSTATAI 

        I. BENDROJI DALIS

 1. Konkurso „Žemaičio garlėkis – vaikų akimis“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius, organizavimo tvarką, darbų vertinimą, konkurso sąlygas ir apdovanojimus. Konkurso terminas 2017 m. gegužės 2 d.– birželio 15 d.

        II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti ir skatinti savojo krašto pažinimo ir domėjimosi ir tyrinėjimo interesus;
 2. Ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam kraštui;
 3. Prisidėti prie kultūros paveldo įprasminimo, aktualizavimo ir sklaidos.

          III. KONKURSO ORGANIZATORIAI

 1. Konkursą organizuoja Mažeikių muziejaus stuktūrinis padalinys – Viekšnių muziejai.

          VI. DALYVIAI

 1. Konkurse „Žemaičio garlėkis – vaikų akimis“ gali dalyvauti Lietuvos Respublikos Mažeikių rajono lopšeliai – darželiai, švietimo įstaigų 1 – 8 klasių mokiniai bei neformaliojo ugdymo įstaigų auklėtiniai.

          V. KONKURSO SĄLYGOS

 1. Konkurso dalyvis/dalyviai gali pateikti tiek piešinius, tiek ir darbelius, pasirinkta technika.
 2. Piešinyje/darbelyje būtinai turi būti pavaizduotas A. Griškevičiaus sukurtas skraidymo aparatas – Žemaičio garlėkis.
 3. Geriausi piešinių ar darbelių autoriai bus pakviesti į parodėlės atidarymą ir apdovanoti Mažeikių muziejaus atminimo dovanėlėmis.
 4. Gausiausiai sudalyvavę klasės/grupės bus pakviestos nemokamai apsilankyti Mažeikių muziejuje ar jo padaliniuose.
 5. Darbeliai pristatomi į Mažeikių muziejų (V.Burbos g. 9) ir jo struktūrinius padalinius iki 2017 m. birželio 15 d.:
 • Lietuvos aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejų – Akmenės g. 10, Viekšniai;
 • Viekšnių pirmosios vaistinės muziejų – Tilto g. 3, Viekšniai;
 • Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos memorialinį muziejų – Dariaus ir Girėno g. 2, Židikai.
 1. Konkurso dalyviai sutinka, kad konkursui pateikti piešiniai ir darbeliai būtų eksponuojami parodėlėje Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus muziejuje.
 2. 13. Prie piešinio ar darbelio būtina nurodyti:
Vardas
Pavardė
Amžius
Miestas/Miestelis
Kontaktai: el. pašto adresas ir telefono numeris
Mokykla/darželis
Mokytojo vardas, pavardė

14. Darbeliai ir piešiniai NEBUS grąžinami.

     VI. KOMISIJOS

15. Piešinius ir darbelius vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija.

     VII. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA.

16. Komisija darbus vertina liepos 1-ą savaitę.

17. Konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. Mažeikių muziejaus internetiniame puslapyje www.mazeikiumuziejus.lt ir muziejaus „Facebook“ paskyroje.

18. Konkurso nugalėtojai bus informuojami asmeniškai.

19. Informacija apie konkursą teikiama tel: 8 676 14392 bei el. paštu a.griskeviciaus.muz@gmail.com

     VIII. Darbų vertinimas ir APDOVANOJIMAS

20. Vertinant atsižvelgiama į pateikto darbo idėjos ir atlikimo originalumą, meniškumą, piešinio kultūrą.

21. Darbai nevertinami, jeigu neatitinka konkurso sąlygų.

22. Konkursą finansuoja Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių muziejus ir Mažeikiai.FM.

 

Skip to content