TARPTAUTINIS FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „GYVOS ŽEMĖS MINTYS 2019“

TARPTAUTINIS FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „GYVOS ŽEMĖS MINTYS 2019“

Tarptautinio fotografijos konkurso „Gyvos žemės mintys 2019“ nuostatai

I. Tikslai, organizatoriai

Žmogus negali būti abejingas gamtos problemoms. Siekdami sustabdyti gamtos niokojimą, oro, vandens, žemės užteršimą, stiprindami atsakomybę už savo ir žemės likimą, atkreipdami visos žmonijos dėmesį į mus supančios aplinkos problemas, Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Mažeikių muziejus ir Mažeikių foto klubas organizuoja XIII Tarptautinį fotografijos  konkursą  „Gyvos žemės mintys 2019“.

II. Temos

  • Žmogaus įtaka gamtai (teigiama, neigiama);
  • Žemė, vanduo, gyvūnija, augmenija;
  • Žmogaus sąlytis su supančiu pasauliu;
  • Gamtos apsauga;
  • Ekologinės problemos;
  • Mus supanti gamta.

III. Dalyviai ir dalyvavimo tvarka

Konkurse gali dalyvauti visi užsiimantys ir besidomintys fotografija: fotografai  profesionalai, fotokorespondentai, fotografai mėgėjai ir kt.

Darbai turi būti sukurti per 2010–2019 metus.

Dalyviai fotografijas turi siųsti skaitmeniniu formatu, kurių rezoliucija būtų pakankama atspausdinti nuotraukas A3 formatu. Nuotraukos bylos dydis neturi viršyti 5 MB. Siųsti JPEG formatu, 2.500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis, 3000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis. Raiška – 300 DPI. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes neturėsime galimybės atlikti jokio fotografijų koregavimo.

Autorius gali siųsti ne daugiau kaip 5 darbus, pasirinkta tematika iš pateiktų aukščiau (viena tema – ne daugiau kaip 5 fotografijos).

Nuotraukos turi būti siunčiamos el. paštu: jonas.strazdauskas@gmail.com ar strazdas@mzk.lt arba CD/DVD (adresas: V. Burbos g. 9, LT-89218, Mažeikiai, Lietuva (LITHUANIA)) iki 2019 m. gegužės 1 d. Tarptautinei parodai „Gyvos žemės  mintys 2019“.

Dalyviai privalo pateikti savo duomenis:

Vardas, pavardė

Amžius

Namų adresas

Telefono numeris

Nuotraukos (temos) pavadinimas

Dalyviai vertinami dviejose amžiaus kategorijose: 

  1. Iki 20 metų
  2. Nuo 20 metų

Organizatoriai turi teisę atsiųstas fotografijas naudoti konkurso katalogui, reklamai, nemokėdami jų autoriams honorarų.

Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis bus laikomas fotonuotraukų atsiuntimas į konkursą.

IV. Laikas ir vieta

Fotonuotraukos konkursui priimamos iki 2019 m. gegužės 1 d.

Komisijos vertinimas iki 2019 m. birželio 1 d.

Konkursinės parodos pristatymas ir nugalėtojų apdovanojimo iškilmės įvyks Mažeikių muziejuje 2019 m. rugsėjo 27 d.

Tarptautinė paroda „Gyvos žemės mintys 2019“ veiks iki 2019 m. lapkričio 4 d.

   V. Apdovanojimas

 

Vertinimo komisijos sprendimu konkurso dalyviai bus apdovanojami Mažeikių rajono savivaldybės, Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir kitų rėmėjų prizais bei diplomais.

 VI. Informacija 

Informacija teikiama tel. +370 686 36435, +370 698 37064, el. paštais: angele.rupkute@mazeikiai.lt, jonas.strazdauskas@gmail.com, strazdas@mzk.lt.

Skip to content