Stasys LIČKŪNAS

(1884 – 1944)
Mažeikių muziejaus įkūrėjas, kraštotyrininkas, žurnalistas.
Nuo 1928 m. rugsėjo 11 d. jis buvo gimnazisto Vl.Pūnio įkurtos Senovės Pažinimo Mėgėjų Kuopelės (SPMK ) pirmininku. Savo namuose atidarė Mažeikių muziejų. Publikuota daug straipsnių regioninėje ir šalies spaudoje.

Paskelbta
Skip to content