Sambūrio akimirkos

Sambūrio akimirkos

Spalio 22 d. Mažeikių muziejuje vyko projektinis renginys „Sambūris Lietuvos galulaukėje“. Gausiai susirinkusius lankytojus su rankomis siūtais istorinių rūbų komplektais supažindino muziejininkė Jūratė Miliauskytė.  Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ETNO studija, vadovaujama mokytojos Almutės Valtienės, ekspozicijos aplinkoje pristatė savo baltiškų rūbų kolekciją „Protėvių aidas“. Moksleiviai ne tik atkūrė kuršių genties aprangą, bet ir įrodė, kad protėvių ornamentai gali sugyventi ir šiuolaikiniuose rūbuose.

Etnologas, dailėtyrininkas, hum.m.dr. Vytautas Tumėnas išsamiai papasakojo apie kičo, mėgėjų meno ir tautodailės takoskyrą, iliustruodamas gausiais pavyzdžiais ir atsakydamas į susirinkusiųjų klausimus.

M.Račkausko gimnazijos mokytoja Laima Skabickienė pakvietė visus pašnekesiui „Būti su Romualdu Granausku“. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos pristatė Romualdo Granausko kūrybos parodą. Vakaras pasibaigė šiltu pabendravimu, nuomonių pasidalinimu, kraštiečio, klasiko kūrybos skaitymais.

Nuotr. V.Ramanausko, J.Miliauskytės

Skip to content