Profesoriaus Mykolo Biržiškos 135-ųjų gimimo metinių minėjimas

Profesoriaus Mykolo Biržiškos 135-ųjų gimimo metinių minėjimas

Viekšnių vaistinės muziejuje š. m. rugpjūčio 25 dieną paminėti viekšniškio, Lietuvos literatūros ir kultūros istoriko, Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signataro profesoriaus Mykolo Biržiškos 135-ąsias gimimo metines susirinko nemažas būrys vietinių miestelio gyventojų ir svečių. Renginį muzikiniu kūriniu pradėjo Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos muzikos mokytoja Rasa Lizdenienė.

Profesoriaus M. Biržiškos gyvenimą pristatė tautodailininkė, buvusi Viekšnių bibliotekos darbuotoja Sniegina Chriščinavičienė.

Didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė viešnios iš Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto, dėstytojos, literatūros katedros vedėjos docentės daktarės Romos Bončkutės pranešimas „Mykolo Biržiškos požiūris į kalbą“. Pranešimo autorė sulygino dabartinę Lietuvos padėtį lietuvių kalbos atžvilgiu su tuometine padėtimi, kai gyveno M. Biržiška. Ir pateikė savo išvadą, kad šiuo metu Lietuvoje yra analogiška situacija, kaip kad buvo tuokart, kai gyveno M. Biržiška. Ir todėl neatsitiktinai šiandien kalbame atsigręždami į Mykolą Biržišką,  ieškodami atsakymų jo analizėse ir išvadose, ką turėtume daryti, kad išsaugotume savo kalbą.

Renginio pabaigoje Viekšnių KC trio (Virginija Krasauskienė, Inga Gudauskienė ir Kostas Drunys) atliko kelias tarpukario laikotarpiu „salionuose“ skambėdavusias dainas. Iš jų ypatingą pėdsaką dalyvių širdyse paliko daina apie „kunigaikštienę Birutą“.

Renginį vainikavo Viekšnių Biržiškų draugijos pirmininkės Jadvygos Gurauskaitės pasisakymas apie naujai išleistą , specialiai šiai progai išspausdintą laikraštį „Viekšnių žinios“. Po to renginio dalyvių laukė smagi vakaronė.

Renginys buvo projektinis, paremtas Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis. Muziejus nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo. Fotonuotraukose – akimirkos iš šventės. Jas fiksavo muziejininkė Jurgita Kerpauskienė ir Danutė Končienė.

 

 

Skip to content