Pristatyta paroda, skirta žurnalistui Vytautui Gedgaudui

Pristatyta paroda, skirta žurnalistui Vytautui Gedgaudui

Gražu, kada kraštiečiai sugrįžta namo. Taip jau supuolė, kad gimnazijos įkūrimo šimtmetis sutampa su jos absolvento, Vytauto Gedgaudo (1912-1999) 20-jų mirties metinių sukaktimi. Tad kaip dažnai būna, kraštietis, išeivijos spaudos darbuotojas, ilgametis JAV lietuvių laikraščio „Dirva“ redaktorius sugrįžta vien savo pasiekimais, nuveiktais darbais. Lietuvoje ši pavardė garsiau kasmet suskamba kada teikiama Lietuvos žurnalistų sąjungos Vytauto Gedgaudo vardo premija. Tenka pasidžiaugti, gerbiamos Vilniaus universiteto docentės Jolantos Mažylės indėliu, kuri tapusi V. Gedgaudo premijos laureate susidomėjo šia asmenybe, iš Amerikos parvežė turtingą Vytauto Gedgaudo archyvą. Ji ir parodė iniciatyvą, pasisiūlė surengti šią parodą. Atidaryme dalyvavo būrelis Vilniaus, kitų miestų žurnalistų, o mūsų kraštietis žurnalistas, Vytauto Gedgaudo premijos laureatas, Leopoldas Rozga atsiuntė parodos atidarymo dalyviams prasmingą laišką.

Nuotr. L. Petraitienės

Skip to content