Prasideda Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo rangos darbai

Prasideda Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo rangos darbai

2022 m. rugpjūčio 5 d. Mažeikių muziejus pasirašė rangos sutartį su UAB „Telšių meistras“ dėl Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo rangos darbų. Numatyta atlikti stogo dangos pakeitimo, šiltinimo, lietaus sistemos nuvedimo, pastato šildymo sistemos tvarkybos ir kitus bendruosius remonto darbus.

Projektas įgyvendinamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001“.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis.

Skip to content