PRANO GAILIAUS ATMINIMUI

PRANO GAILIAUS ATMINIMUI

Gruodžio 12 d., pavakarį, muziejuje paminėtos mūsų kraštiečio, dailininko iš Paryžiaus Prano Gailiaus (1928-2015) mirties metinės. Tai progai surengta dailininko dovanotos Mažeikių muziejui knygos – „Livre d‘artiste“ (dailininko knyga) paroda. „Livre premier de la suite lithuanienne“ (Pirmoji Lietuviška siuita) išleista 1968 m.,  40 numeruotų egzempliorių tiražu. Mintis išleisti tokią knygą  P. Gailiui kilo, kai jam į rankas pateko prancūziškai išleistos  lietuvių liaudies dainos, kurias buvo išvertęs ir pratarmę parašęs Oskaras Milašius.  Susirinkusiems mažeikiškiams, dailininko giminaičiams ir artimiesiems, taip pat parodytas iš Lietuvos televizijos gautas filmas „Legendos. Pranas Gailius“ sukurtas 2009 metais, režisierius Audrius Stonys. Po to  Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas pristatė, tik prieš kelias dienas atspausdintą knygą „Pranas Gailius: dviguba tapatybė“. Simboliška, kad Mažeikiuose  – dailininko tėviškėje ir įvyko pirmas šios knygos pristatymas, o muziejui dovanota bibliografinė – 34-ju numeriu pažymėta knyga apie dailininką.

Nuotr. V.Ramanausko

Skip to content