Pranciškus MEŠKAUSKAS

(1869-1947)

Kunigas, pirmasis Mažeikių katalikų bažnyčios kuratas.

Visuomeninio gyvenimo Mažeikiuose 1905-1912 m. organizatorius, įsteigė Blaivybės, šv. Kazimiero, Saulės katalikiškas organizacijas, pirmąją lietuvišką „Saulės“ pradžios mokyklą.

Paskelbta
Skip to content