Paroda ISTORINĖ FOTOGRAFIJA

Paroda ISTORINĖ FOTOGRAFIJA

2020 m. vasario 14 d. – kovo 16 d. Menų stotyje (Stoties g. 1, Mažeikiai) fotografijų paroda „Istorinė fotografija“ iš Mažeikių muziejaus fondų.

Kiekvienas laikmetis turi savo reikšmę – vietą istorijoje, savo pasiekimus, ir nuopuolius, užgulusius amžininkus nežiūrint jų pažiūrų, tikėjimo, ar visuomeninės padėties. Išskirtinai kupina pakilimų ir nuopuolių yra Lietuvai, Mažeikių kraštui XX amžiaus pirma pusė. Po reakcinės carinės patvaldystės prasidėjo demokratizacijos laikas: gražinta lietuviška spauda, atsirado galimybė plėtoti visuomeninę veiklą, prasideda tautinio kultūrinio gyvenimo pakilimas. Iš kitos pusės nė didžiausias optimistas tuo metu negalėjo pasvajoti apie Lietuvos valstybę. Prasideda I pasaulinis karas, įnirtinga kova tarp Vokietijos ir Rusijos imperijų nušvietė gaisrais ir Lietuvos padangę. Sugriauta pramonė, kiek jos tuomet būta, nuo nepakeliamų rekvizicijų, plėšikaujančios kariuomenės nukentėjo ir to meto Lietuvos ekonomikos pagrindas- žemės ūkis. Tačiau kovojant dviem milžinam atsirado vilties tretiesiems – mažutėliam, taip ir Lietuvoje saujelė pasišventėlių pradeda žygius atkurti Lietuvos valstybę. Pasisekė. Dabar protu nesuvokiama, kaip per tokį trumpą laikotarpį vos porą dešimtmečių suspėta tiek daug nuveikti. Reformuotas žemės ūkis, savi pinigai, sparti pramonės plėtotė, išaugę miestai ir miesteliai, reformuota, tiksliau sukurta švietimo sistema vaikų širdyse užkūrusi tokią pilietiškumo liepsną, kad jos karščio – tikėjimo savo valstybe užteko ir XX a. pabaigoje vėl atkūrinėjant Lietuvos nepriklausomybę.

Šioje parodoje siekta visa tai perteikti vaizdais – fotografijomis. Pabandyta atskleisti to laikmečio visumą: architektūrą, šventes ir įvykius, kasdienį gyvenimą, laikmečio liudininką – žmogų. Jis – įamžintas savo gyvenamoje aplinkoje, darbovietėje, ten kur jį nuvedė kasdieniai poreikiai, žingeidumas ar pareiga. Laikas negailestingas, tad iš šiose fotografijose įamžintų žmonių gal tik mažiausi vaikeliai sulaukė dabartinių laikų. Deja lygiai tą patį galima pasakyti ir apie to meto architektūrinį paveldą. Didžioji fotografijose užfiksuotų pastatų dalis neatlaikė laiko išbandymų, dalis mūsų dienas pasiekė smarkiai perstatyti ir tik žinovas juos gali atpažinti. Yra kaip yra, architektūrinio paveldo mūsų krašte, o ypač Mažeikiuose tikrai nėra daug. Daugumoje čia pristatomų fotografijų, galima aptikti mūsų dienas pasiekusius XX a. pradžios architektūros reliktus. Parodos lankytojui reikia būti truputį detektyvu, kad iš šių likučių, kaip dėlionę, galėtų nustatyti fotografijoje įamžintą vietą, sudėlioti vaizdą- šiandienos santykį su praeitimi.

Parodą galite aplankyti Menu stoties renginių metų. Naujienos apie renginius galite sekti Menų stoties FB profilyje https://www.facebook.com/menustotis/

 

Skip to content