Muziejuje Alberto Kulvinsko fotografijų paroda „Mažeikiai ir mažeikiškiai“

Muziejuje Alberto Kulvinsko fotografijų paroda „Mažeikiai ir mažeikiškiai“

Birželio 16 d. Muziejuje pristatyta  Alberto Kulvinsko fotografijų parodą „Mažeikiai ir mažeikiškiai“.  Šios jubiliejinės parodos išskirtinumas – sukaktis, A. Kulvinskas prieš kelias dienas atšventė šimtmetį. Puikios atminties, mėgstantis bendrauti senolis dalyvavo parodos atidaryme, turėjo ką papasakoti į parodos atidarymą susirinkusiems mažeikiškiams. Garbingo amžiaus sulaukęs senolis su įdomumu apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas ir parodas. Prisiminė ir tuos laikus, kada muziejuje apsilankė pirmą kartą, 1928 siais –  muziejaus atidarymo metais, o ekskursiją tuomet pravedė muziejaus įkūrėjas Stasys Ličkūnas.

Garbingo jubilijato parodai atrinktos 6-7 deš. fotografijos, kuriose  Mažeikių vaizdai, pastatai, to meto šventės ir mažeikiškių kasdienybė. Parodos  rengimas finansuotas iš  Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto.

Nuotr. T.Balčiūnienės

Skip to content