Muziejuje Alberto Kulvinsko fotografijų paroda „Mažeikiai ir mažeikiškiai“

Birželio 16 d. Muziejuje pristatyta  Alberto Kulvinsko fotografijų parodą „Mažeikiai ir mažeikiškiai“.  Šios jubiliejinės parodos išskirtinumas – sukaktis, A. Kulvinskas prieš kelias dienas atšventė šimtmetį. Puikios atminties, mėgstantis bendrauti senolis dalyvavo parodos atidaryme, turėjo ką papasakoti į parodos atidarymą susirinkusiems mažeikiškiams. Garbingo amžiaus sulaukęs senolis su įdomumu apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas ir parodas. Prisiminė ir tuos laikus, kada muziejuje apsilankė pirmą kartą, 1928 siais –  muziejaus atidarymo metais, o ekskursiją tuomet pravedė muziejaus įkūrėjas Stasys Ličkūnas.

Garbingo jubilijato parodai atrinktos 6-7 deš. fotografijos, kuriose  Mažeikių vaizdai, pastatai, to meto šventės ir mažeikiškių kasdienybė. Parodos  rengimas finansuotas iš  Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto.

Nuotr. T.Balčiūnienės

Paskelbta
Skip to content