MUZIEJŲ KELIAS – 2018

MUZIEJŲ KELIAS – 2018

2018 m. rugsėjo 23 d. Mažeikių muziejus drauge su Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriumi organizavo pažintinę ekskursiją „Nepriklausomybės metų ženklai Mažeikių krašte“. Renginys buvo skirtas projekto „Muziejų kelias 2018“ ir Europos paveldo dienoms paminėti. Ekskursijoje dalyvavo 39 žmonės. Dalyviai aplankė: Viekšnių senąsias kapines, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, Profesorių M. V. V. Biržiškų memorialinę ekspoziciją, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklą bei paminklą Biržiškų šeimai, Viekšnių vaistinės muziejų, Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus memorialinį muziejų, Viekšnių malūną; Sedoje – paminklą Lietuvos kariams Sedos mūšiui 1944 metais atminti, Šv. Jono Nepomuko bažnyčią, Magaziną, paminklą Vytautui Didžiajam, Antano Baranausko biustą , koplytstulpį Adomui Šablinskui, Sedos koplytstulpį (Mūro kryžių); Grūstėje – paminklą Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui; Renave – Renavo dvaro sodybą; Židikuose – rašytojos Šatrijos Raganos memorialinį muziejų ir Židikų Šv. Onos bažnyčią. Mažeikių muziejus dėkoja visiems dalyvavusiems bei drauge keliavusiems po istorinius Mažeikių rajono objektus.

Nuotr. Deivido Petraičio

Skip to content