Muziejaus darbuotojai dalyvavo mokymuose

Muziejaus darbuotojai dalyvavo mokymuose

2015 m. lapkričio 11 d. Mažeikių muziejaus darbuotojai R.Ramanauskienė, Ž.Ruikienė, V.Ramanauskas, T.Balčiūnienė dalyvavo Šiaulių regiono skaitmeninimo centre  vykusiuose mokymuose „Kompiuterinė muziejinių vertybių apskaita ir praktinis muziejinių vertybių skaitmeninimas“. Mokymosi metu susipažino su  kompiuterinės apskaitos vykdymu LIMIS sistemoje: pirmine apskaita,  eksponatų vertinimu,  eksponatų inventorinimu, nagrinėjo autorių teisių klausimus muziejinių vertybių skaitmeninimo procese, diskutavo apie probleminių situacijų sprendimą. Restauravimo centro vedėja V.Andrulienė praktiškai supažindino su restauratorių dalyvavimu vykdant skaitmeninimo procesą.

Nuotr. T.Balčiūnienės

Skip to content