Mažeikių muziejuje suskambėjo AUKŠTAITIŠKO ORNAMENTO MELODIJA…

Mažeikių muziejuje suskambėjo AUKŠTAITIŠKO ORNAMENTO MELODIJA…

Plečiant muziejaus žinomumą ir prieinamumą bei siekiant suburti didesnę muziejaus bičiulių bendruomenę, 2015 m.  Kultūros tarybos paskelbtais „Etnografinių regionų metais“ į Mažeikių muziejų, atstovaujantį Žemaitijos etnografinį regioną, pakvietėme Rokiškio krašto muziejų su liaudies meno paroda iš muziejaus fondų AUKŠTAITIŠKO ORNAMENTO MELODIJA.

Siekdami atskleisti regionų etnografinių bruožų skirtumus bei tapatumus ir vykdydami paruoštą projektą, lapkričio 10 d. Mažeikių muziejuje pristatėme dailininkės primityvistės Monikos Bičiūnienės tapybą, Palmiros Damijonaitienės juostas ir Jono Vizbaro drožinius.

Gausiai susirinkusiems dalyviams švelniu kanklių skambesiu muziejininkai iš Rokiškio atidarė parodą, aukštaitiška tarme papasakojo apie juostų nuostabius ornamentus, spalvas, begalinę šilumą skleidžiančius tapybos darbus bei sustingusias laike medžio skulptūras.

Nuotaikingomis minklėmis ir draugišku sustojimu bendrai fotografijai bei pasižadėjimu aplankyti Rokiškio kraštą – atsisveikinome.

Paroda vyks iki gruodžio 31 d. Kviečiame apsilankyti.

 

Nuotr. V.Ramanausko, A.Butkuvienės

Skip to content