Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių

Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių

Vilniaus dailės akademijos mokslininkai, dailininkai, dizaineriai kartu su Mažeikių muziejaus kolektyvu įgyvendino šiuolaikinį ir interaktyvų 2meninį-mokslinį projektą „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“. Projektas skirtas Lietuvos ir Latvijos teritorijose gyvenusių senųjų baltų genčių – kuršių, žiemgalių ir žemaičių, kurios dalyvavo formuojant Lietuvos ir Latvijos valstybes, istorijai, kultūros paveldui pažinti. Ekspozicija muziejuje veikia nuo 2011 m.

Projektas Lietuvos muziejinių ekspozicijų kontekste išsiskiria moderniu dizainu, multimedijos ir vaizdo medžiagos panaudojimu, puikios poligrafinės kokybės leidiniais lietuvių, latvių ir anglų kalbomis, parodine atributika ir suvenyrais.

3Mažeikių muziejus turi sukaupęs ypač turtingos archeologinės medžiagos, kurią per ilgus dešimtmečius sukaupė muziejuje dirbę arba jam talkinę archeologai – senkapių tyrinėtojai: Vitas Valatka, Laimutė Valatkienė, ilgametė muziejaus direktorė Adelė Cholodinskienė, Ilona Vaškevičiūtė, Algirdas Varnas, Mažeikių krašto piliakalnių tyrinėtojai: Vytautas Daugudis, Jonas Stankus ir Algirdas Merkevičius. Jų tyrinėti Dapšių, Daubarių, Jautakių, Renavo piliakalniai, kitų jau minėtų archeologų – kuršių, žiemgalių ir žemaičių kapinynai Zastaučiuose, Kukiuose, Kivyliuose, Pavirvytėje, Skėriuose, Mažeikiuose, Griežėje ir kiti paminklai leido atsakyti į daugelį kuršių, žiemgalių ir šiaurės žemaičių kultūrų raidos, jų tarpusavio sąveikos klausimų. Ekspoziciją papildo Telšių ir Ventspilio muziejų skolinti radiniai.

Eksponuojami kuršių ir žiemgalių papuošalai, kuršių, žiemgalių ir žemaičių ginklai, žiedai, taip pat unikalieji radiniai: zoomorfinės figūrėlės, gintaro dirbiniai, amuletai, kaustytas ragas ir ypač retas radinys – šalmas. Parodą papildo baltų genčių teritorijų, kuršių, žiemgalių ir žemaičių kapinynų, piliakalnių ir mūšių vietų žemėlapiai, tas pačias žemes vaizduojantys XVII a. pradžios istoriniai žemėlapiai.

4Svarbus parodos elementas – palydimieji (įžanginiai) tekstai, skirti svarbiausioms kuršių, žiemgalių ir žemaičių istorijų datoms. Jie padeda žiūrovui geriau suprasti, kodėl sukurta būtent tokia ekspozicija, kuo šie etnosai svarbūs Lietuvos ir Latvijos praeičiai pažinti.

Naudojama interaktyvioji ekspozicijos dalis – liečiamasis ekranas, kuriame galima rasti informaciją ekspozicijos „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“ tema. Baltiškų apeigų vaizdo klipus, ornamentinės sistemos atkūrimą, vizualizaciją galima išvysti demonstruojamuose filmuose.

Vyksta edukaciniai užsiėmimai: tošies antspaudavimas ir pynimas, laiškų ant tošies rašymas baltišku šriftu, laikantis senųjų archeologinių tradicijų. Užsiėmimus veda patyrę tošies meistrai Raimonda ir Vytautas Ramanauskai, Jūratė Miliauskytė. Taip pat vedama edukacinė programa – metalo papuošalų ir metalo archeologinių dirbinių kūryba, remiantis Mažeikių muziejuje saugomais radiniais.

2020 m. tęsdami archeologinės ekspozicijos prieinamumą visoms lankytojų grupėms, sukūrėme filmą apie Mažeikių krašto kapinynuose vykusius tyrinėjimus, rastas archeologines vertybes ir Mažeikių kaip vietovardžio paminėjimą Livonijos kronikoje. Filmas išverstas į anglų ir gestų kalbas. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė ir OPTIKA VIZIJA. Filmą į gestų kalbą vertė Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija ir Lietuvos gestų kalbos vertimo centro Šiaulių teritorinis skyrius.

Skip to content