„Mažeikių kraštas: tarp, kuršių, žiemgalių ir žemaičių“

„Mažeikių kraštas: tarp, kuršių, žiemgalių ir žemaičių“

2018 m. Mažeikių muziejus įgyvendino projektą „Atrask, paliesk ir išgirsk Mažeikių krašto istoriją“, kurio metu buvo sukurta 18 archeologinės ekspozicijos „Mažeikių kraštas: tarp, kuršių, žiemgalių ir žemaičių“  radinių kopijų, specialūs baldai ir informacija pateikta Brailio raštu. Tęsdami archeologinės ekspozicijos prieinamumą visoms lankytojų grupėms, sukūrėme filmą apie Mažeikių krašto kapinynuose vykusius tyrinėjimus, rastas archeologines vertybes ir Mažeikių kaip vietovardžio paminėjimą Livonijos kronikoje. Filmas išverstas į anglų ir gestų kalbas.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė ir OPTIKA VIZIJA.

Filmą į gestų kalbą vertė Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija ir Lietuvos gestų kalbos vertimo centro Šiaulių teritorinis skyrius.

 

Skip to content