MAŽEIKIŲ 100-METIS

MAŽEIKIŲ 100-METIS

 

LCVA F.379 ap.2 b.168 l.31

LCVA F.379 ap.2 b.168 l.31

Šiais metais Mažeikiai mini svarbią datą – 100 metų, kai buvo išrinkta pirmoji Mažeikių miesto taryba.

1920 m. sausio 9 d. įvyko Mažeikių gyventojų susirinkimas, kuriame svarstytas klausimas – ar nuo Mažeikių valsčiaus atsiskirti miestui. Iš 190 susirinkime dalyvavusių žmonių 173 prabalsavo už tai, kad miesto taryba būtų formuojama atskirai nuo valsčiaus. Tų pačių metų kovo 1 d. buvo išrinkta pirmoji Mažeikių miesto taryba.

2019 m. vasario 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės taryba pritarė Mažeikių muziejaus teiktam siūlymui – Mažeikių miesto įkūrimo data laikyti 1920 metų kovo 1 d., kai išrenkama pirmoji miesto taryba. Tokiu būdu įgaunamas miesto statusas, o 1920 m. kovo 3 d. išrenkamas pirmasis Mažeikių miesto burmistras (meras) Feliksas Pračkauskas.

(Pagrindinė nuotr. panaudota iš Mažeikių muziejaus rinkinių GEK MM 15360)

 

Skip to content