Kunigo kan. Jono Navicko žūties 75-ųjų metinių minėjimas

Kunigo kan. Jono Navicko žūties 75-ųjų metinių minėjimas

Birželio 26 d. (sekmadienį) Viekšniuose buvo paminėtos, ilgus metus čia dirbusio kun. kanauninko Jono Navicko, tragiškos žūties 75-osios metinės. Renginys buvo skirtas Lietuvos gyventojų genocido aukoms atminti. Renginį organizavo Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia kartu su Viekšnių vaistinės muziejumi.
Kunigo kankinio atminimui skirtas Šv. Mišias aukojo Andrijavo parapijos klebonas Stanislovas Anužis (ten pat šventoriuje šalia palaidoto ,kunigo Jono Ilskio, pusbrolis) bei dar du svečiai kunigai. Gausiai susirinkę viekšniškiai kartu su kanauninko artimaisiais, atvykusiais į paminėjimą,po šv. Mišių aplankė jo kapą bažnyčios šventoriuje.Čia  kartu su Bažnyčios choru sugiedojo Lietuvos himną, padėjo gėles, uždegė žvakes. Kunigas Stanislovas pasidalino savo mintimis apie šį tragišką anų laikų įvykį.
Toliau minėjimas tęsėsi Maigų miške, maždaug 7-8 km. nuo miestelio, kur klebonas buvo pėsčias nuvarytas ir nukankintas ne svetimų, bet savų lietuvių. Kartu su Viekšnių parapijos kunigu Boleslovu čia buvo nuoširdžiai pasimelsta. Iš savo vaikystės trumpais prisiminimais dalinosi Viekšnių miestelio gyventojas Albertas Navickas bei vienkiemio, pro kurį varė kunigą, liudytojas, matęs savo akimis visa tai, Alfonsas Degutis. Viekšnių vaistinės muziejaus vadovė Danutė Končienė atpasakojo Zofijos Navickienės (vaistininko Juozo Aleksandravičiaus dukters) prisiminimus apie savo krikštatėvį bei artimą jų šeimai žmogų, kan. Joną Navicką.Iš renginio, nepaisant didžiulio karščio ir begalinės įvairių vabzdžių atakos, žmonės grįžo pakylėtom širdim, su troškimu tapti  nors truputį geresniais, panašiais į kanauninką, visą kelią besimeldusį už savo persekiotojus.

Nuotr. P.Aurilos

Skip to content