Konkurso – parodos „Mūsų žemės numylėtiniai“ pristatymas

Konkurso – parodos „Mūsų žemės numylėtiniai“ pristatymas

Praėjusį savaitgalį Viekšnių vaistinės muziejaus ūkiniame pastate po kapitalinio remonto duris atvėrė ekspozicijų salės, skirtos parodoms. 2023 m. kovo 24 d. vykusio renginio metu Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris pristatė projekto, pagal kurį jis buvo vykdytas, ypatumus.
Mažeikių muziejus įgyvendino projektą „Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo darbai“, pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001“. Atlikti stogo dangos pakeitimo, šiltinimo, lietaus sistemos nuvedimo, pastato šildymo sistemos tvarkybos ir kiti bendrieji remonto darbai.
Bendra projekto vertė – 60 875,1 Eur. Finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis (iš jų – 7305 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos; 41 395,08 Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos; Mažeikių rajono savivaldybės administracija prie projekto skyrė 12 175,02 Eur pagal jungtinės veiklos sutartį).
2022-12-06 pasirašius papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2022-08-05 statybos rangos darbų sutarties Nr. VP-9 dėl papildomų ir nenumatytų darbų atlikimo (papildomų stogo medinių konstrukcijų įrengimas, stogo pakalimų įrengimas, palangių nišų apšiltinimo ir užtaisymo darbai, klijuotos medienos sijos įrengimas), Mažeikių rajono savivaldybės administracija papildomai skyrė 7668,27 Eur.
Sveikinimo žodį tarė bei sėkmingu ilgamečiu bendradarbiavimu su Mažeikių muziejumi pasidžiaugė ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė Loreta Rubežienė bei specialistė Donata Skorodumova.
Ačiū Viekšnių l/d „Liepaitė“ vadovei Daivai Narmontienei bei meninio ugdymo mokytojai Mildai Tenienei, suteikusioms renginio dalyviams galimybę pasidžiaugti jų auklėtinių atliekama menine programėle, kuri buvo palydėta šilčiausiais aplodismentais.
Naujas Viekšnių vaistinės muziejaus ūkinio pastato gyvavimo periodas pradėtas vaikų dailės darbų paroda „Mūsų žemės numylėtiniai“. Tai paroda-konkursas, paskelbtas Viekšnių švietimo įstaigose. Jaunieji menininkai, pateikę savo darbelius ir labiausiai pasižymėję trijose amžiaus grupėse, parodos uždaryme bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Bus atrinkti ir trys darbai, pelnę daugiausiai lankytojų simpatijų. Parodoje dalyvauja 31 autorius. Konkursui pateikti 85 darbai.
Konkurso tikslas – uždegti vaikus didesniu troškimu kurti. Paskatinti pasitempti, siekti savyje atrasti dar didesnių saviraiškos galimybių bei pasiekti geresnių rezultatų.
Tema parinkta artimiausia vaikų širdžiai. Būsimieji konkurso dalyviai Viekšnių gimnazijos dėka buvo nuvežti aplankyti Mažeikių gyvūnų globos draugijos globotinių.
Apie tai, kaip mažiesiems menininkams sekėsi kurti, kalbėjo Viekšnių V. Deniušio meno mokyklos mokytojai Aleksandra Norbutienė ir Vitalijus Baltutis, labai pagelbėję organizuojant šį konkursą ir parodą.
Dar vienas renginys numatytas parodos uždaryme, kai bus paviešinti labiausiai pamėgti darbai, todėl maloniai kviečiame lankytojus į parodą, kur galima balsuoti už mažųjų autorių darbelius.

Nuotr. V. Fokienės

Skip to content