Juozo Aleksandravičiaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas

Juozo Aleksandravičiaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas

      Viekšnių vaistinės muziejuje š. m. spalio 16 d. popietę buvo paminėtos Juozo Aleksandravičiaus 125-osios gimimo metinės: aplankyta amžino poilsio vieta; surengtas minėjimas vaistininko šeimos svetainėje.

      Renginio metu buvo pademonstruota 1967m. Viekšnių vaistinėje filmuota medžiaga, gauta iš LRT archyvo fondų. Muziejui ją padovanojo „Istorijos perimetrai“ laidos kūrėjas Rimas Bružas. Susirinkusieji turėjo galimybę pažvelgti ir į kraštotyrininko Liudviko Rulinsko iš Šiaulių dovanotą muziejui vaizdo įrašą, jo paties filmuotą vaistininko gyvenimo pabaigoje.

     Gyvais prisiminimais dalinosi buvusi vaistinės darbuotoja Bronė Rakštytė-Pakamanienė. Šiuolaikinių technologijų pagalba galėjome pamatyti ir išgirsti Juozo Aleksandravičiaus dukters Zofijos Aleksandravičiūtės pasakojimą apie savo tėvelį. Dėkojame jos anūkui Martynui Navickui, vaistininko proanūkiui, už sugaištą dėl mūsų laiką ir įdėtas pastangas filmuojant ir montuojant šią medžiagą.

     Muziejus dėkingas Zofijai už jos padovanotus muziejui naujus eksponatus, susijusius su jos šeima.

     Renginį vainikavo F. Šopeno muzikos kūrinių koncertas. Kompozitoriaus kūrinius senuoju vaistininko žmonos pianinu atliko pianistė iš Kauno Šviesė Čepliauskaitė, savo skambinimu sujaudinusi susirinkusiųjų širdis.

     Esame dėkingi visiems, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo ir jame dalyvavusiems. Ypač didelį ačiū šįkart tariame Mažeikių savivaldybei – tik jos dėka galėjome pasimėgauti gyvai skambinama F. Šopeno muzika.

Nuotr. D. Končienės, A. Stankuvienės

Skip to content