IN MEMORIAM ALBERTUI KULVINSKUI

IN MEMORIAM ALBERTUI KULVINSKUI

Sausio 20 d. žemelėn atgulė Mažeikių muziejaus bičiulis, pateikėjas Albertas Kulvinskas (1916 – 2017). Velionis buvo iš tų keliolikos tikrųjų mažeikiškių, kurio seneliai Mažeikių kaime jau gyveno XIX a. iki geležinkelio nutiesimo.

Vaikystėje A.Kulvinskas piemenavo, 1926-1929 m. mokėsi pradinėje mokykloje. Tai ir buvo visi mokslai, neskaitant staliaus amato mokymosi. Sunku dabar suvokti, bet tų kelių mokslo metų vaikystėje užteko, kad būtų toks platus interesų ratas. Visą gyvenimą aktyviai domėjosi miesto gyvenimo įvykiais. Tad gera, iki pabaigos išsaugota atmintis buvo nepakeičiama, kai reikėjo mums išsiaiškinti kokius tolimos praeities faktus ar įvykius. Dar ir sulaukęs 98-erių metų kruopščiai atliko jam skirtą užduotį – sudarė rytinės Mažeikių kaimo ir dalies miesto planą, su gatvėmis, upeliais ir kaimo keleliais, atskirame sąsiuvinyje surašė to meto gyventojų pavardes, jų valdas. Kaip muziejininkui buvo gerai turėti žmogų, pas kurį galėjai kreiptis kilus kokiems neaiškumams, sužinoti kokią praėjusių laikų, šiuo metu jau reikšminga tapusią smulkmeną.  Dar stebino šio garbingo amžiaus sulaukusio senolio tvarka. Pats jau nebepaeidamas nurodydavo kur, kas, kokioje lentynoje, dėžutėje sudėta. Kruopščiai, su aprašymais buvo sudėlioti ir nuo jo fotografavimo pradžios – 1950 m. kaupti negatyvai. Tad kilus idėjai  surengti parodą 100-sioms gimimo metinėms, didelio vargo nebuvo.

Deja, Alberto Kulvinsko, pirmąkart Mažeikių muziejuje apsilankiusio jo įkūrimo –  1928 metais, nebėra. Nebebus ko pasiklausti apie tuos laikus, išėjo paskutinis tų seniai praėjusių dienų liudininkas – pateikėjas.

Vyr. muziejininkas Vytautas Ramanauskas

Skip to content