ĮGYVENDINTAS VIETOS PROJEKTAS

ĮGYVENDINTAS VIETOS PROJEKTAS

Mažeikių muziejus įgyvendino vietos projektą ,,Kultūros paveldo objekto-Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai pagal  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“.

Įgyvendinant vietos projektą, 2020 m. sausio 23 d. sudaryta trišalė Vietos projekto vykdymo sutartis NR. MAŽE-LEADER-6B-I-17-1-2019 tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės ir Mažeikių muziejaus, taip pat 2019 m. rugsėjo 25 d. Jungtinė veiklos sutartis tarp Mažeikių rajono savivaldybės ir Mažeikių muziejaus.

Pagal  VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ /VPS priemonės veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (LEADER-19.2-7.6):

Projektui įgyvendinti buvo skirta 58647,42 Eur, iš jų paramos sumą iš ES lėšų sudarė 44430,00 Eur, likusią sumos dalį 14217,42 Eur skyrė parneris – Mažeikių rajono savivaldybė.

Projekte numatytai veiklai vykdyti skirto nekilnojamojo turto kapitalinio remonto  darbai  apėmė: elektrotechnikos darbus, šildymo sistemos darbus ir tvarkybos darbų remonto darbai.

Elektrotechninė: pakeista elektros instaliacija, įrengti interjeriniai sieniniai šviestuvai, kryptiniai prožektoriai, nutiesti elektros kabeliai, įrengtas įžeminimas ir kt.

Tvarkybos darbai: Pakeisti langų stiklai, užsandarinti, pakeistos grindys, suremontuotos lubos ir nudažytos, išdažyti vidiniai paviršiai.

Šildymas: Pakeisti šildymo radiatoriai, nutiesti vandentiekio vamzdynai, sumontuoti įvairių tipų ir rūšių vandens maišytuvai, nutiesti šildymo vamzdynai.

Vandentiekis. Sumontuota10 l tūrio šildytuvas, nutiesti plast. kanalizacijos vamzdžiai, nutiesti vidaus vandentiekio vamzdžiai, sumontuota plautuvė su maišytuvu.

Projekto tikslas  buvo išsaugoti ir gerinti kultūros paveldą Viekšniuose .Atlikus Viešnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbus (Projekte numatytai veiklai vykdyti skirto nekilnojamojo turto kapitalinio remonto  darbai) pastate bus tęsiama ir vykdoma edukacinė veikla, veiks muziejaus ekspozicijos, bus rengiamos parodos, vykdoma kita kultūrinė ir šviečiamoji veikla, taigi, kultūros paveldo objektas bus įveiklintas.

Skip to content