„Gyvenimas, palikęs pėdsaką…“

„Gyvenimas, palikęs pėdsaką…“

Š.m. gruodžio 19 d. Viekšnių pirmosios vaistinės muziejuje įvyko renginys „Gyvenimas, palikęs pėdsaką …“ su edukacine programa „Prakalbink lėlę“, skirtas pirmosios Viekšnių muzikos mokytojos Sofijos Ueiskytės 125 metų jubiliejui paminėti. Renginio metu gimnazijos mokytoja Sigutė Vaišnienė supažindino gausiai susirinkusius svečius su Sofijos gyvenimu ir kūrybine veikla. Demonstruojamos skaidrės su  nuotraukomis iš jos nueito kelio leido dar giliau ją pažinti, ir kaip žmogų, ir kaip asmenybę, leido pažinti jos kilnią, pasiaukojančią sielą, atsižadėjusią asmeninių interesų vardan artimo meilės. Iš prigimties visapusiškai gabi menininkė, pasirinkusi muzikės kelią, tarpukario metais mokė vaikus Viekšnių miestelyje skambinti pianinu.

Minėjime pasakojimas apie ją buvo perpintas muzikiniais kūriniais, kuriuos atliko Viekšnių V.Deniušio meno mokyklos fortepijono klasės moksleivės, vadovaujamos savo mokytojos Jurgitos Kungienės. Skambėjo J.S.Bacho, E.Grigo. K.Debiusy kūriniai. Šiltas pasakojimas ir muzikos garsai, sklindantys iš senojo pianino,  jaudino susirinkusių  žmonių širdis.

Tiek pat gabi dailei, kiek ir muzikai, ne tik piešė, tapė, siuvinėjo, lipdė, bet ir  kūrė scenarijus vaidinimams. Muziejuje, jubiliejaus proga, su meno mokyklos mokytojo V.Baltučio pagalba buvo atnaujinta išlikusi šių namų dėžė – scena, taip vadinama liaudyje „Šėpos teatro dėžė”, kurioje vykdavo įvairių pasakų vaidinimai. Lėles Sofija lipdydavo iš plastilino, nulakuodama nagų laku. Atkurti lėles turimai dėžei padėjo Viekšnių V.Deniušio meno mokyklos dailės skyriaus mokytoja Jolita Pereštienė su savo moksleivėmis, o patį lėlių vaidinimą pagal Šarlio Pero pasaką „Raudonkepuraitė” suvaidino tos pačios mokyklos mokytojos Ritos Bacevičienės vadovaujami mažieji aktoriai, su tam tikslui pasisiūtomis lėlėmis. Spektaklis buvo palydėtas audringais plojimais. Tai pirmas žingsnis į testinę edukacinę programą „Prakalbink lėlę”.

Nuotr. D.Končienės

Skip to content