GELEŽINĖ DAUBARIŲ ISTORIJA

GELEŽINĖ DAUBARIŲ ISTORIJA

Rugsėjo 8 d. Mažeikių muziejuje  buvo atidarytas renginys GELEŽINĖ DAUBARIŲ ISTORIJA. Antrame aukšte  pristatytas filmas „Baltų pasaulėvaizdžio ženklai“, filmo režisierius, multimedijos menininkas Augustinas Našlėnas. Pirmame aukšte paskaitą skaitė Dr. Gediminas Petrauskas tema  „Mirusiųjų deginimo papročiai ir jų atspindžiai Daubariuose. Ugnies reikšmė mitologijoje bei sąsajos su mirusiųjų pasauliu“. Antroji paskaita – „Geležies lydimo eksperimentas. Ypatumai“, ją vedė Dr. Dzimitry Andreyeu.

Nuotr. V. Ramanausko

Skip to content