ADVENTO RENGINYS VIEKŠNIŲ VAISTINĖS MUZIEJUJE

ADVENTO RENGINYS VIEKŠNIŲ VAISTINĖS MUZIEJUJE

   Pirmąjį advento sekmadienį vaistininko šeimos svetainėje įvykęs tradicinis advento renginys šiais metais buvo skirtas Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei Viekšniuose atminti. Gyvenimo laikotarpis, jos su dukrele praleistas šiame miestelyje pas savo dėdę kunigą Vincentą Jarulaitį ir savo tėvelius, sudomino vietinę bendruomenę, taip gausiai susirinkusią į renginį.
Esame dėkingi Mažeikių rajono savivaldybei už šiam renginiui skirto projekto finansavimą, kuris suteikė muziejui galimybę praturtinti renginį muzikiniais M. K. Čiurlionio kūriniais, atliekamais Ingos Šiaulytės-Buivydienės (fleita) ir Ingos Grušaitės (fortepijonas). Muzikos garsai sklido iš senojo Sofijos Ueiskytės-Aleksandravičienės pianino, kuriuo ji tarpukaryje skambindavo čia susirinkusiai inteligentijai.
Sofijos dukters Danutės Čiurlionytės vaikystės atsiminimus apie savo mamytę ir gyvenimą Viekšniuose, labai emocionaliai  ir šiltai , įsijautusios, kartu su vaidyba,  susirinkusiems skaitė Skrajojamojo teatro aktorės: Daiva Matulaitienė ir Ingrida Jestromskienė.
Muziejaus darbuotojai dėkoja atlikėjoms, o ypač šio renginio režisierei Airidai Lementauskienei už nuoširdžią pagalbą ruošiantis renginiui ir paaukotą mums savo brangų laiką. Iš visos širdies linkime joms Dievo palaimos jų kūrybiniame kelyje.
O su žiūrovais, tikimės vėl susitikti jau šį pavasarį muziejaus kiemelyje, naujai pastatytame spektaklyje, pagal S. Čiurlionienės pjesę „Kuprotas oželis“, parašytą Viekšniuose 1920 metų žiemą.

Skip to content