Viekšniuose paminėtas Biržiškų šeimos paminklo 25 metų jubiliejus

Viekšniuose paminėtas Biržiškų šeimos paminklo 25 metų jubiliejus

Nuotr. Almos Tupikienės

Šeštadienio (08-22) popietę negausus būrelis renginio dalyvių buvo susirinkęs Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus muziejuje Viekšniuose paminėti Biržiškų šeimos paminklo 25 metų jubiliejų.

Ta proga buvo surengta nedidelė paroda, kurios pagrindą sudaro paminklo projektai su maketais, buvę pateikti konkursui bei paminklo atidengimo 1995-08-25 iškilmės nuotraukos.

Esame dėkingi paminklo skulptoriui Česlovui Pečiukui, atvykusiam, net iš Kauno, į kuklų mūsų renginį pasidalinti savo prisiminimais apie daugiau nei prieš 25 metus vykusį kūrybinį procesą.

Renginyje kalbėjo Mažeikių r. savivaldybės meras Vidmantas Macevičius, įteikdamas padėkos raštus, už istorinės atminties išsaugojimą, paminklo autoriui Česlovui Pečiukui, Viekšnių seniūnui Kornelijui Kryžiui. Labiausiai prie Biržiškų vardo įamžinimo prisidėjusiai Biržiškų vardo draugijos pirmininkei Aušrelei Jadvygai Gurauskaitei prižadėjo įteikti padėką asmeniškai, kadangi ji renginyje nedalyvavo.

Prisiminimais pasidalino ir tuometinis N. Akmenės r. meras Klemas Inta, buvęs Viekšnių seniūnas Teofilis Januškevičius, Biržiškų dr. atstovė Audronė Rudienė, kuri renginio svečiams pateikė ta proga ką tik išleistą naują laikraščio „Viekšnių žinios“ numerį.

Muziejaus kiemelyje pasivaišinę arbata renginio dalyviai patraukė prie paminklo. Čia sugiedojo Lietuvos himną, nuo Biržiškų draugijos ir Mažeikių r. savivaldybės buvo padėtos gėlių puokštės.

Toliau savo apsilankymu buvo pagerbti senosiose Viekšnių kapinėse amžinam poilsiui atgulę prof. Biržiškų tėvai.

Paroda A. Griškevičiaus muziejuje veiks iki rugsėjo 26 dienos. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Nuotr. A. Tupikienės ir D. Končienės

Skip to content