TARPTAUTINIS FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „GYVOS ŽEMĖS MINTYS 2021“

TARPTAUTINIS FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „GYVOS ŽEMĖS MINTYS 2021“

Mažeikių muziejus kartu su Lietuvos fotomenininkų sąjunga ir Mažeikių Fotoklubu organizuoja kas antri metai vykstantį XIV tarptautinį gamtosauginį fotografijų konkursą-parodą „Gyvos žemės mintys“. Tai vienintelė šia tematika tiek metų gyvuojanti paroda Lietuvoje. Jos sumanytojai – fotografijos klasikai Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Aleksandras Macijauskas ir Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas, Garbės pilietis Jonas Strazdauskas.

Jau ne vienerių metų tradiciją turinti paroda atspindi ne tik tai, kas darosi mūsų namuose, visame pasaulyje, bet ir sutelkia visų mūsų rūpestį, kaip reikalinga išsaugoti gamtos gyvybę. Menininkai – tiek profesionalai, tiek mėgėjai, – kviečiami pateikti savo kūrinius, kuriuose atsispindėtų žemės, oro ir vandens užterštumo, ekologinės problemos.

„Gyvos žemės mintys“ kasmet pritraukia vis daugiau dalyvių. 2019-aisiais konkurse dalyvavo fotografai iš 10 šalių: Brazilijos, Baltarusijos, Latvijos, Egipto, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Kinijos, Serbijos, Šveicarijos ir Lietuvos. Paroda eksponuota Lietuvos muziejuose, kultūros centruose, meno galerijose, Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje, AB „ORLEN Lietuva“ ir kitur. XIV „Gyvos žemės mintys“ parodos atidarymas, laureatų apdovanojimai vyks 2021 m. rudenį Mažeikių muziejuje.

Kviečiame dalyvauti konkurse ir siųsti nuotraukas. Visi konkurso reikalavimai pateikiami pridedamuose nuostatuose.

Tarptautinio fotografijos konkurso „Gyvos žemės mintys 2021“ nuostatai

I. Tikslai, organizatoriai 

                      Žmogus negali būti abejingas gamtos problemoms. Siekdami sustabdyti gamtos niokojimą, oro, vandens, žemės užteršimą, stiprindami atsakomybę už savo ir žemės likimą, atkreipdami visos žmonijos dėmesį į mus supančios aplinkos problemas, Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Mažeikių muziejus ir Mažeikių foto klubas organizuoja XIV Tarptautinį fotografijos  konkursą  „Gyvos žemės mintys 2021“. 

II.Temos

Žmogaus įtaka gamtai (teigiama, neigiama);

Žemė, vanduo, gyvūnija, augmenija;

Žmogaus sąlytis su supančiu pasauliu;

Gamtos apsauga;

Ekologinės problemos;

Mus supanti gamta.

III. Dalyviai ir dalyvavimo tvarka

Konkurse gali dalyvauti visi užsiimantys ir besidomintys fotografija: fotografai  profesionalai, fotokorespondentai, fotografai mėgėjai ir kt.

Darbai turi būti sukurti per 2010–2021 metus.

Dalyviai fotografijas turi siųsti skaitmeniniu formatu .  Parodos fotografijų spausdinimui ir katalogo parengimui reikalinga   atsiųsti  JPEG  arba TIF formatu  ( 300 dpi nuo 3 iki 20 MB). Prašome atkreipti dėmesį, kad  mes neturėsime galimybės atlikti jokio fotografijų koregavimo.

Autorius gali siųsti ne daugiau kaip 5 darbus, pasirinkta tematika iš pateiktų aukščiau (viena tema – ne daugiau kaip 5 fotografijos).

Nuotraukos turi būti siunčiamos el. paštu: jonas.strazdauskas@gmail.com,       vaidotas.balzeris@mazeikiumuziejus.lt arba CD/DVD (adresas: V. Burbos g. 9, LT-89218, Mažeikiai, Lietuva (LITHUANIA)) iki 2021 m. gegužės 3 d.

Dalyviai privalo pateikti savo duomenis:

Vardas, pavardė

Amžius

Namų adresas

Telefonas

Nuotraukos (temos) pavadinimas

Dalyviai vertinami dviejose amžiaus kategorijose:

Iki 20 metų

Nuo 20 metų

Organizatoriai turi teisę atsiųstas fotografijas naudoti konkurso katalogui, reklamai, nemokėdami jų autoriams honorarų.

IV. Laikas ir vieta

                      Fotonuotraukos konkursui priimamos iki 2021 m. gegužės 3 d.

Komisijos vertinimas iki 2021 m. birželio 7 d.

Konkursinės parodos pristatymas ir nugalėtojų apdovanojimo iškilmės įvyks Mažeikių  muziejuje 2021 m. rugsėjo 24 d.

Tarptautinė paroda „Gyvos žemės mintys 2021“ veiks iki 2021 m. lapkričio 8 d.

V. Apdovanojimas

                      Vertinimo komisijos sprendimu konkurso dalyviai bus apdovanojami Mažeikių rajono savivaldybės, Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir kitų rėmėjų prizais bei diplomais , visiems parodos dalyviams – parodos katalogai.

VI. Sąlygos

CD arba DVD su visomis fotografijomis ir reikalingais dokumentais  konkursui siunčiamos iki 2021 m. gegužės 3 d. (adresu: Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, LT-89218) Tarptautinei parodai „Gyvos žemės  mintys 2021“.

Informacija teikiama tel. +370618 09823, +370 698 37064, el. paštais: vaidotas.balzeris@mazeikiumuziejus.lt , jonas.strazdauskas@gmail.com

Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis bus laikomas fotonuotraukų atsiuntimas į konkursą.

 

Skip to content