Suskaitmeninti Mažeikių muziejaus geležiniai kryžiai

Suskaitmeninti Mažeikių muziejaus geležiniai kryžiai

1-1Lietuvos muziejai kryptingai eina eksponatų skaitmeninimo keliu ir pateikimu visuomenei ne tik muziejų ekspozicijose, bet ir virtualiose erdvėse. Kadangi 2015 metai, pagal Lietuvos muziejų asociacijos įgyvendinamą kultūros paveldo aktualinimo, kultūrinio turizmo plėtros ir modernių muziejinių iniciatyvų edukacinį projektą „Lietuvos muziejų kelias“, yra paskelbti „Liaudies meno grožio“ metais, Mažeikių muziejus nutarė suskaitmeninti iš savo fondų geležinius kryžius, kurių turi per 60 vnt. Tai įvairaus dydžio medinių kryžių, koplytstulpių, koplytėlių viršūnės, į muziejų patekę iš viso rajono. 5 kryžius muziejui dovanojo 2013 m. „Aukso vainiko“ nugalėtojas tautodailininkas-kalvis Virgilijus Mikuckis ir 1 kryžių-saulutę – tautodailininkas Česlovas Pečetauskas. Tokiam kiekiui kryžių suskaitmeninimui muziejus neturi nei specialių patalpų, bet ir technikos. Tad pagalbos kreiptasi į Mažeikių fotografus – www.nuotraukaplius.lt -, turinčius puikią studiją, įsikūrusią Daubariuose, Mažeikių r. Fotografė Daiva Gečienė iškart sutiko padėti įgyvendinti šią idėją, nors ir be atlygio, bet taip prisidedant prie kultūros vertybių išsaugojimo, pateikimo visuomenei per virtualią parodą, kurią planuojama pateikti Mažeikių muziejaus interneto svetainėje www.mazeikiumuziejus.lt. Fotosesija įvyko, tačiau Daivos dar laukia ilgas darbas prie kompiuterio, apdorojant nuotraukas ir ruošiant publikacijai.

Nuo liepos vidurio Mažeikių muziejus planuoja surengti geležinių kryžių parodą Renavo dvaro svirne, taip įsijungiant į Lietuvos muziejinių iniciatyvų edukacinį projektą „Lietuvos muziejų kelias“ ir atskleisti kalviškų darbų grožį.

Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris

Skip to content