Mažeikių kultūros kelias sudėtas į knygą

Mažeikių kultūros kelias sudėtas į knygą

      Į Mažeikius 350 egzempliorių tiražu pargabenta dar kvepianti dažais knyga „Mažeikių kultūros kelias“. Jos autorė – ilgametė Mažeikių kultūros centro direktorė Krista Kinčienė.

      255 puslapių knyga – tai susitikimas su Mažeikių krašto kultūros istorija, jos ištakomis nuo 1905 iki 2021 metų. „Tai knyga apie žmones, kurie mokė ir moko pažinti dainos, šokio grožį, vaidybos, muzikos meną, kurių sukurtas melodijas girdėjo Ventos pakrantės ir šimtamečiai ąžuolai. Apie žmones, kuriems egzistavo poreikis burtis, šviestis ir šviesti. Knygoje, gausiai iliustruotoje nuotraukomis, remiamasi dokumentine medžiaga bei pačios autorės atsiminimais ir įspūdžiais apie reikšmingas kultūros aktualijas.“

      Autorės teigimu, po trupinėlį surinkti išbarstytą krašto kultūros istoriją ir sudėti ją į knygą paskatino noras, kad nenukeliautų į užmarštį tai, koks buvo Mažeikių krašto kultūros kelias, jo pradžių pradžia bei tęstinumas.

      Knygą redagavo mažeikiškė lituanistė Roma Žilinskienė. Knygos struktūrą tvarkė, vaizdinę medžiagą ir iliustracijas parengė irgi mažeikiškis Algirdas Vilkas. Knygos leidybą organizavo Mažeikių muziejus. Lėšų knygai išleisti skyrė AB „Orlen Lietuva“ ir Mažeikių rajono savivaldybė.

Skip to content