Garsus kraštietis pamažu „grįžta“ į Mažeikius

Garsus kraštietis pamažu „grįžta“ į Mažeikius

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje pristatyta kraštiečio žurnalisto Vytauto Gedgaudo knyga „Pirmyn arba mirk“, kurią sudarė Vilniaus universiteto doc. dr. Jolanta Mažylė. Knygos pirmojoje dalyje publikuojama medžiaga, kurią pats autorius buvo parengęs būsimai knygai (rankraščiai, atskiri tekstai, paties darytos nuotraukos). Antrojoje dalyje sudėti 1950 – 1951 metais JAV leistame Kario žurnale  skelbti
V. Gedgaudo tekstai. Trečiąją knygos dalį sudaro Antrojo pasaulinio karo metu V. Gedgaudo rašyti žurnalistiniai tekstai bei reportažai, surinkti iš įvairių JAV leistos periodikos šaltinių.
Po knygos pristatymo doc. dr. J. Mažylė apsilankė Mažeikių muziejuje, kuriam perdavė dalį V. Gedgaudo asmeninio archyvo, naudotą išleidžiant knygą. Kartu perdavė ir jo žmonos Stefos kai kurių daiktų, susijusių su jos veikla Skautų organizacijoje. Taip pat paliko dar spaustuvės dažais tebekvepiančių knygos egzempliorių. Tad norinčiuosius įsigyti V. Gedgaudo knygą „Pirmyn arba mirk“ kviečiame apsilankyti Mažeikių muziejuje.

Skip to content