Lietuvos aviacijos pradininko A.Griškevičiaus memorialinis muziejus

Aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejus

Aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejus

Pirmadienis – poilsio diena
Antradienis – 9.00-17.00 val.
Trečiadienis – 9.00-17.00 val.
Ketvirtadienis – 9.00-17.00 val.
Penktadienis – 9.00-17.00 val.
Šeštadienis – 9.00-16.00 val.
Sekmadienis – poilsio diena

Ekspozicinės salės lankytojams atrakinamos likus 10 min. iki darbo pradžios. Likus iki darbo dienos pabaigos ne mažiau kaip 15 min. lankytojai į ekspozicines sales neįleidžiami.

Akmenės g. 10, Viekšniai, LT-89490 Mažeikių r.

Tel. (8 676) 14 392 a.griskeviciaus.muz@gmail.com

Muziejaus ekspozicijų ir parodų lankymas

  • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams; aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams; profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams; nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų); nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams: 0,50 € (Lengvata taikoma tik lankytojui pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą.)
  • suaugusiesiems: 1,00 € ;
  • ikimokyklinio amžiaus vaikai; vaikų globos namų auklėtiniai; asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintieji asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni; Lietuvos muziejų darbuotojai; Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; grupės vadovas, lydintis į renginį (temines edukacines programas, ekskursija po muziejų ir kt.) 10 ir daugiau asmenų muziejų lanko nemokamai. (Lengvata taikoma tik lankytojui pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą.)

Ekskursijos gido paslaugos muziejuje

  • iki 20-ies žmonių grupei: 2,00 € 
  • daugiau kaip 20-ies žmonių grupei: 4,00 €
  • ekskursija su gidu lengvatą turintiems lankytojams: 50% nuolaida

Edukaciniai užsiėmimai

Edukaciniai užsiėmimai:  1,00 €

Fotografavimas ekspozicijoje ar parodoje

Filmavimas, fotografavimas ekspozicijoje ar parodoje: 6,00 €  (komerciniais tikslais)


A.Griškevičiaus muziejaus atidarymas po rekonstrukcijos

A.Griškevičiaus muziejaus atidarymas po rekonstrukcijos

1981 metų pradžioje, baigus Aleksandro Griškevičiaus žmonos tėviškės pastato rekonstrukciją, įkurtas visuomeninis memorialinis aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus muziejus. Padedant Vilniaus universiteto Mokslinei bibliotekai, kitiems talkininkams, muziejus savo veiklą pradėjo 1981 m. gegužės mėnesį.

Aleksandras Griškevičius – aviacijos pradininkas Lietuvoje. Gimė nusigyvenusių bajorų šeimoje 1809-01-06 Kėdainių r., Krakių apyl., o 1863-02-11 palaidotas Viekšnių senosiose kapinėse. Kapą apie 1980 m. padėjo nustatyti Sportinės aviacijos istorikas J. Balčiūnas.

A. Griškevičius 1818 – 1824 m. mokėsi Kėdainiuose. 1830 m. dirbo raštininku Vilniaus gubernijos valdyboje, 1834 m. – Šiaulių apskrities teisme, 1836 – 1845 m. sekretoriavo Šiaulių miesto rotušėje, nuo 1845 m. – vertėjavo Kauno gubernijos civilinio teismo rūmuose. Nuo 1859 m. apsigyveno Viekšniuose. Mokėjo lietuvių, rusų, lenkų kalbas. Laisvu nuo tarnybos laiku domėjosi skraidymo teorija, filosofija, parengė keletą skraidymo aparato projektų. Vieną iš jų aprašė 1851 m. išleistoje knygelėje „Žemaičio garlėkys“ (Paralot Źmudzina). Remdamasis savo sukurta teorija, apskaičiavimais ir kitų to meto konstruktorių pavyzdžiais, A.Griškevičius sukūrė savo skraidantį aparatą – garlėkį.

Prie A.Griškevičiaus kapo, minint 150-ąsias mirties metines

Prie A.Griškevičiaus kapo, minint 150-ąsias mirties metines

„Žemaičio garlėkis turi dvi poras sparnų. Viršutiniai yra horizontaliai sukiojami ir skirti pusiausvyrai palaikyti, apatiniai mosuojantieji – oro pagalvei sudaryti. Sparnų karkasas iš bambuko, aptrauktas oda. Po sparnais du sraigtiniai ratai. Sparnus ir ratus galima judinti garo mašina arba žmonių valdomais spyruokliniais mechanizmais. Priekyje propeleris, o gale vairuojamos uodegos plokštumos. Viršuje balionas iš kurio orą pakilus galima išleisti. Pakilti galima balionu arba riedant nuo aukšto kalno ratukais“.

Buvo pasakojama, kad A.Griškevičius norėdamas atkreipti gubernatoriaus dėmesį, nusprendė pademonstruoti savo kūrinį. Įvažiuojant į apskrities miestą šalia kelio jis bandė skristi. Tačiau skridimas baigėsi nesėkme. Išsigandę arkliai pradėjo nešti gubernatoriaus karietą, o konstruktorius krisdamas su aparatu susilaužė koją. Supykęs gubernatorius

A. Griškevičiaus ekspozicija

liepė skraidūną pašalinti iš tarnybos, o susinervinusi žmona sudegino jo skraidymo aparatą.

1860 m. A.Griškevičius parašė filosofinį traktatą „Gamtos tikrovė, arba matematinės išvados apie dievybę, sielą ir tikėjimo paslaptis trumpais populiariais pašnekesiais“. Carinė valdžia dėl šio kūrinio autoriui buvo iškėlusi bylą Šiaulių apskrities teisme.

Muziejaus ekspozicijos

Ekspozicija „Lietuvos aviacijos pradžia“. Čia eksponuojami A.Griškevičiaus suprojektuoto garlėkio ir 1933 m. Atlanto vandenyną perskridusio lėktuvo „Lituanica” modeliai, stenduose glaustai atspindima aviacijos Lietuvoje raida, Akmenės aviacinio sporto klubo veikla, Klemo Intos sukaupta aviacijos ženkliukų kolekcija.

Viekšnių krašto etnografinė ekspozicija. Eksponuojami namų apyvokos daiktai, buities reikmenys, baldai, drabužiai, linų apdirbimo įrankiai. Eksponatus šiai ekspozicijai surinko muziejaus įkūrėjas mokytojas Algirdas Gedvilas ir kraštotyrininkė medikė Apolonija Sriubaitė ir kiti Viekšnių miestelio gyventojai.

Viekšnių liaudies meistro Juozo Rušino medžio drožinių ekspozicija.

Tautodailininko J.Rušino medžio drožinių ekspozicija

Liaudies meistro J.Rušino medžio drožinių ekspozicija

"Lituanica"

„Lituanica“

Parengė – muziejininkė Audronė Stankuvienė


Paskutinį kartą atnaujinta: 2017.08.24 13:07